•  W ubiegłym roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku otwarto zieloną pracownię Nasza Natura. Gmina Ożarowice otrzymała na jej realizację 37,5 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
     W ubiegłym roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku otwarto zieloną pracownię Nasza Natura. Gmina Ożarowice otrzymała na jej realizację 37,5 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Fot. Jarosław Myśliwski
08.01.2020

Konkurs na zielone pracownie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił 6. edycję konkursów “Zielona Pracownia_Projekt`2020” oraz “Zielona Pracownia`2020”. Termin przyjmowania zgłoszeń do pierwszego mija 14 lutego.

Konkurs "Zielona Pracownia_Projekt`2020" skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z województwa śląskiego. Przedmiotem jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7,5 tys. zł.

Konkurs "Zielona Pracownia`2020" skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z województwa śląskiego. Cel konkursu to dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 tys. zł.

Regulaminy i komplet dokumentów można znaleźć na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl. Zgłoszenia w konkursie "Zielona Pracownia_Projekt`2020" przyjmowane są do 14 lutego, a do drugiego konkursu w terminie 1-17 kwietnia.

Konkurs dla samorządów zainteresowanych utworzeniem w swoich szkołach zielonych pracowni organizowany jest przez katowicki WFOŚiGW od 5 lat. W 2019 r. nagrodzono 87 projektów, na których realizację fundusz przeznaczył ponad 3 mln zł. Wśród laureatów konkursu były szkoły z powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego. – W ciągu 5 lat powstało 250 pracowni. Mają nowoczesny wystrój i pomoce naukowe. Jesteśmy przekonani, że to działanie funduszu pozwoli zwiększyć świadomość ekologiczną, bo nauka w takich warunkach jest po prostu łatwiejsza i przyjemniejsza – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Przy ocenie jury zwraca uwagę przede wszystkim na zaangażowanie i na pomysł. – Nie chcemy, żeby były to pracownie standardowe, takie same. Dlatego każda zielona pracownia to inny pomysł, lokalny, wychodzący ze szkoły, od nauczycieli, niejednokrotnie od uczniów i stąd ta różnorodność. Nie ma dwóch takich samych pracowni, które by powstały ze wsparciem wojewódzkiego funduszu – mówi prezes Bednarek. (mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 1/2020 z 07.01.2020

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.