• Podsumowanie jednego z konkursów ekologicznych organizowanych przez nauczycieli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Za edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży, zespół: Ewa
    Podsumowanie jednego z konkursów ekologicznych organizowanych przez nauczycieli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Za edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży, zespół: Ewa Fot. Archiwum
06.02.2017

Kto w tym roku otrzyma prestiżowe czeki?

Można zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji Zielonych Czeków. To nagroda finansowa dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznaje Zielone Czeki od 1994 roku, nagrody są wręczane podczas obchodów Dnia Ziemi.

– Dziś dużo słyszymy o tym, jak ważne jest wspólne dbanie o Ziemię i jaki wpływ mają na środowisko nasze codzienne, drobne czynności. Dzień Ziemi to w pewnym sensie święto nas wszystkich. Chcemy pokazać i nagrodzić tych, którzy swoją działalnością i pomysłami próbują wpływać na nasze postawy. Od 22 lat nagradzamy takie osobowości. Prestiżowe nagrody odebrało ponad dwieście osób powiedział podczas ubiegłorocznej gali wręczenia nagród Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Ziemię mamy tylko jedną, więc od naszych decyzji zależy jej i nasz los. Przyroda nie zna nagrody ani kary. Zna tylko konsekwencje i to od nas zależy, jakie one będą.

Prawo zgłaszania kandydatów do Zielonych Czeków przysługuje samym kandydatom, członkom kapituły oraz m.in instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, wydziałom ochrony środowiska jednostek samorządów terytorialnych, organizacjom pozarządowym z województwa śląskiego o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym. Zgłoszenie musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów.

Zielone Czeki w poprzednich latach otrzymywali naukowcy, społecznicy, nauczyciele, dziennikarze. Wśród nagrodzonych są osoby z powiatu tarnogórskiego. W ubiegłym roku w kategorii edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży nagrodzono zespół: Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal i Jarosław Wesołek. To nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. W ich przypadku można powiedzieć, że do trzech razy sztuka: trzy lata temu byli nominowani, dwa lata wstecz otrzymali dyplomy uznania, a w ubiegłym roku nagrodę.

Uzasadniając decyzje, podkreślono rangę organizowanych przez nich powiatowych konkursów ekologicznych, opracowanie i organizację cyklicznych zajęć otwartych dla uczniów z regionu, kreowanie systemu edukacji proekologicznej nauczycieli i uczniów poprzez udział w wykładach i akcjach Centrum Edukacji Prosumenckiej przy Politechnice Śląskiej.

***

Zgłoszenia kandydatów do nagrody należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem Zielony Czek. Termin przyjmowania wniosków upływa 17 marca, a ogłoszenie listy laureatów nastąpi podczas gali z okazji Dnia Ziemi, 24 kwietnia.
Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach:
- innowacje i technologie,
- programy i akcje dotyczące ochrony przyrody,
- prace naukowo - badawcze,
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
- publicystyka ekologiczna,
- działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 6/2017 z 07.02.2017

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.