•  – Po modernizacji obiekt wygląda imponująco. Ale najważniejszy jest efekt ekologiczny, czyli 6,5 tys. osób mieszkających w gospodarstwach podłączonych do oczyszczalni - powiedział prezes Andrzej Pilot.
    – Po modernizacji obiekt wygląda imponująco. Ale najważniejszy jest efekt ekologiczny, czyli 6,5 tys. osób mieszkających w gospodarstwach podłączonych do oczyszczalni - powiedział prezes Andrzej Pilot. Fot. Jarosław Myśliwski
16.10.2017

Leśna zmodernizowana ze wsparciem funduszu

Modernizacja oczyszczalni ścieków “Leśna” jest największą inwestycją w ciągu ostatnich 15 lat, jaką Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zrealizowało w Tarnowskich Górach. Koszt wyniósł 7,6 mln zł, z czego 5,76 mln zł stanowiło dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Inwestycję zakończono w grudniu 2016 r. – Ponieważ trwały jeszcze prace rozbiórkowe i modernizacyjne dotyczące dróg i otoczenia, dlatego dopiero teraz mogliśmy zaprezentować oczyszczalnię – powiedziała w ubiegły wtorek Marta Bis, prezes PWiK w Tarnowskich Górach.

Celem modernizacji było dostosowanie pracy oczyszczalni do zaostrzonych wymagań związanych z usuwaniem związków fosforu i azotu w procesie oczyszczania ścieków. – Przez oczyszczalnię przepływa obecnie 900 m sześc. ścieków na dobę. Docelowo może ona przyjąć 1150 m sześc. na dobę, a maksymalnie w czasie ulewnych deszczy 2 tysiące – powiedział Henryk Schlagner, wiceprezes zarządu PWiK w Tarnowskich Górach.

– Przed przyjazdem tutaj sprawdziłem dokumenty, wszystko jest rozliczone i zakończone zgodnie z harmonogramem. Pożyczka w wysokości 5,76 mln zł to lwia część całej inwestycji, 77 proc. wartości całego zadania. Elementem zachęty jest możliwość umorzenia, z którego po spłacie połowy pożyczki zapewne będą państwo korzystać i na pewno jeszcze znajdą się takie zadania, na które te umorzone środki będzie można przeznaczyć – mówił Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach. – Po modernizacji obiekt wygląda imponująco. Ale najważniejszy jest efekt ekologiczny, czyli 6,5 tys. osób mieszkających w gospodarstwach podłączonych do oczyszczalni.

– Budujemy kanalizację w Tarnowskich Górach od blisko 10 lat budujemy, miasto zainwestowało ponad 300 mln zł. Przez te lata współpraca gminy i PWiK układała się bardzo dobrze, rozwiązywaliśmy wiele trudnych problemów. W tej chwili tez pojawiły się pewne problemy, ale dziś jest pora na to, żeby wam pogratulować za tę potrzebną mieszkańcom inwestycję – stwierdził Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór.

Zmodernizowana oczyszczalnia obsługuje Opatowice, Rybną, Strzybnicę i Pniowiec. Wykonane prace polegały na zmianie technologii oczyszczalni, zarówno jej części mechanicznej, jak i biologicznej, co miało kluczowe znaczenie dla uzyskania efektu ekologicznego. Przeprowadzono hermetyzację urządzeń i zbiorników mogących emitować bioaerozole oraz gazy złowonne, zamontowano też obudowy dźwiękochłonne dmuchaw. Zastosowano system wykorzystania wody technologicznej, dzięki czemu zmniejszono zużycie wody pozyskiwanej ze źródeł naturalnych. W ramach przeprowadzanych prac zaadoptowano jeden z nieczynnych reaktorów, który pełni teraz funkcję zbiornika retencyjnego i zabezpiecza oczyszczalnię przed zakłóceniem procesów oczyszczania w przypadku wystąpienia obfitych opadów.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 41/2017 z 17.10.2017

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.