26.08.2015

Milion na wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje rolnikom wapnowanie gleb. Niestosowanie tego zabiegu ma wpływ na nagromadzenie metali ciężkich w ziemi i jakość  roślin uprawnych, a w efekcie na zdrowie konsumentów. Może się skończyć  także tym, że rolnik nie będzie mógł sprzedać swoich plonów. W tym roku fundusz przeznaczył 1 mln zł na dofinansowanie wapnowania.  Zainteresowani rolnicy powinni kontaktować się w tej sprawie ze Śląską  Izbą Rolniczą.

Jeszcze kilka lat temu możliwość takiego dofinansowania była podważana, sugerowano, że wapnowanie przynosi efekt ekonomiczny, a nie ekologiczny. — Fundusz zamówił wówczas opracowanie ekspertyzy dotyczące zakwaszenia gleb w województwie śląskim. Wynika z niej niezbicie, że spadek jakości naszych gleb to m.in. skutek tzw. kwaśnych deszczy — mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zdaniem Grażyny Hołubowicz-Klizy z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach problem zakwaszenia gleb w Polsce jest bardzo poważny. Co jest jego powodem? "Ponad 90 proc. gleb w Polsce wytworzonych jest na kwaśnych skałach naniesionych przez lodowce. (...) Powstający na skutek oddychania organizmów glebowych CO2, w niskich temperaturach koncentruje się w glebie i wpływa na wzrost zakwaszenia. Sprzyjają mu także niektóre naturalne procesy przemian związków organicznych i związków azotu. Również człowiek przyczynia się do odprowadzania składników zasadowych wraz z plonami roślin. Inną przyczyną zakwaszenia gleb jest stosowanie nawozów azotowych. (...) Kolejną jest emisja dwutlenku siarki i tlenków azotu do atmosfery, w wyniku spalania paliw" — napisała w publikacji "Wapnowanie gleb w Polsce".

Jako skutki autorka wymienia "zmniejszenie przyswajalności składników pokarmowych roślin, zwłaszcza fosforu, magnezu czy molibdenu" oraz gromadzenie się "składników, które stają się niebezpieczne w większych ilościach, przede wszystkim metali ciężkich oraz glinu ruchomego. Nagromadzenie metali ciężkich w glebie, zwłaszcza kadmu i ołowiu, może doprowadzić do ich nadmiernej koncentracji w roślinach. Ich wysoka zawartość dyskwalifikuje rośliny z przeznaczeniem do konsumpcji".

— Panaceum na zakwaszenie gleb jest stosowanie nawozów wapniowych. To kosztuje, ale rolnicy mają szansę na otrzymanie dotacji do 75 zł na tonę czystego składnika nawozowego. Całkowity koszt wapnowania w tym roku oszacowano na 2 mln 32 tys. zł, z czego 1 mln zł to dotacja funduszu. Teraz pieniędzy jest więcej, poprzednio na 2 lata przeznaczono 900 tys. zł dofinansowania — informuje prezes Pilot.

Opracowany wspólnie ze Śląską Izbą Rolniczą program zakłada wykorzystanie 13,5 tys. ton wapna nawozowego na obszarze 4,5 tys. hektarów rolniczo użytkowych.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.