12.09.2019

MOGĘ! Zatrzymać SMOG

We wrześniu rozpoczęła się kampania edukacyjno-informacyjna “MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Jej celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

W ramach kampanii zostanie przeprowadzony konkurs dla nauczycieli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć o tematyce: zanieczyszczenia powietrza, smogu, walki z niską emisją dla dzieci przedszkolnych. Do placówek zostaną także przekazane zestawy edukacyjne. Zarówno scenariusze jak i materiały dydaktyczne ułatwią wprowadzenie dzieci w tematykę kampanii. Następnie każda placówka, która została zakwalifikowana do udziału w kampanii, przygotuje własne przedstawienie "teatralne" o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog lub walka z niską emisją.

Założono, że w czasie udziału placówki w kampanii, wszyscy rodzice otrzymają ulotkę edukacyjną na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka, a w szczególności dzieci, sposobów unikania narażenia na zanieczyszczone powietrze, m.in. stosowanie oczyszczaczy powietrza, konieczności wprowadzenia nawyku codziennego sprawdzania stanu jakości powietrza i odpowiedniej reakcji na zagrożenia. Projekt przewiduje również umieszczenie w każdej placówce tablicy informacyjnej o stanie jakości powietrza.

Dodatkowo wszystkie produkty kampanii (bajka animowana, zestawy ćwiczeń dla przedszkolaków, plakat edukacyjno-informacyjny, ulotka edukacyjna) zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tak aby wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego mogli z nich skorzystać.

Kampania edukacyjno–informacyjna, zostanie sfinansowana ze środków samorządu województwa śląskiego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Koszt całkowity przekracza 1 mln zł, dotacja WFOŚiGW w Katowicach wynosi 332 tys. zł. (oprac. mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 36/2019 z 10.09.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.