• Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie koło Żarek.
    Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie koło Żarek.
26.08.2015

Na szlaku z funduszem

Jura Krakowsko-Częstochowska i Beskidy to dwa najbardziej popularne wśród turystów makroregiony województwa śląskiego.  Ich wyjątkowe walory przyrodnicze wymagają szczególnej ochrony.  Angażuje się w nią Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W wielu miejscach można znaleźć tablice z charakterystycznym logiem funduszu i informacją o dofinansowaniu proekologicznych przedsięwzięć.

Inwestycje wspierane przez WFOŚiGW w Katowicach są różnego rodzaju. Mają na celu oczyszczanie ścieków, poprawę jakości powietrza m.in. poprzez termomodernizację budynków, ale też pielęgnację pomnikowych drzew czy urządzenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych.

Niedaleko Żarek znajduje się sanktuarium maryjne, do którego co niedzielę ściągają tłumy pielgrzymów. Miejsce to, ze względu na urokliwe położenie, odwiedzają także turyści. Znajduje się tutaj kaplica wybudowana nad wywierzyskowym źródłem Leśniówki. Miało ono ocalić życie księciu Władysławowi Opolczykowi, który w 1382 r. zmierzał z Rusi do Opola. Tutaj, spragniona książęca drużyna znalazła wodę. Historię tę opowiada jedno z malowideł w pobliskim kościele pw. Najświętszej Maryi Panny. Budowla pochodzi z 1559 r., ale drewniana świątynia istniała w tym miejscu prawdopodobnie już w 1325 r. Do kościoła przylega klasztor paulinów. WFOŚiGW, w ramach programu ochrony powietrza, wsparł montaż układu solarnego dla klasztoru.

Jadąc z Żarek w kierunku Złotego Potoku można zwiedzić Ostrężnik z ciekawą jaskinią i ruinami zamku. Aby obejrzeć jaskinię trzeba mieć dobrą latarkę oraz kask do ochrony głowy, ale zwiedzanie jest bezpieczne i nie wymaga umiejętności speleologicznych. Jaskinia miała być kiedyś połączona z zamkiem, usytuowanym na górze. "Miała być" i "prawdopodobnie" to słowa, które często pojawiają się w opisach warowni, o której nie wspomniano w żadnych kronikach. A była to duża budowla składająca się z zamku górnego i dolnego, które rozdzielała fosa. Czy był to zamek zbójecki czy więzienie z miejscem kaźni, o czy ma świadczyć duży kamienny blok pośrodku ruin? Rozebrano go prawdopodobnie w XVII lub XIX wieku, ale dlaczego, i kto to zrobił, także nie wiadomo. Podobno drzwi z trzema zamkami, znajdujące się pod gotyckim portalem w złotopotockim kościele, pochodzą z ostrężnickiego zamku. Podobno... Natomiast na pewno z Ostrężnika można do Złotego Potoku dotrzeć pieszo, podążając szlakami turystycznymi. Po drodze mijamy imponujący ostaniec Diabelskie Mosty i grodzisko Osiedle Wały z przełomu VIII i IX wieku. Jak wyglądało dwanaście wieków temu możemy obejrzeć na znajdującej się tutaj tablicy wykonanej za pieniądze WFOŚiGW w Katowicach. Dalej szlak prowadzi koło stawu Sen Nocy Letniej i źródełka Spełnionych Marzeń, młyna Kołaczek i Groty Niedźwiedziej.

Z drugiej strony drogi łączącej Żarki ze Złotym Potokiem znajduje się m.in. pstrągarnia i źródła Wiercicy - Zygmunt i Elżbieta. Imionami swych dzieci nazwał je Zygmunt Krasiński, twórca "Nie-Boskiej komedii", "Irydionu" i "Psalmów przyszłości". W Złotym Potoku jest dworek Krasińskiego, w którym urządzono muzeum poświęcone poecie. Obok — pałac Raczyńskich, którego fasada odbija się w lustrze parkowego stawu Irydion. Pielęgnację parkowych drzew dofinansował WFOŚiGW w Katowicach.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.