26.08.2015

Na zabytkową zieleń

Ponad 865 tys. zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pielęgnację  zabytkowej zieleni. Niedawno zapadła decyzja o dofinansowaniu przedsięwzięć zgłoszonych do naboru w ramach priorytetu “Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym”.  Pozytywnie oceniono 10 wniosków. — Cztery z terenu powiatu tarnogórskiego, w sumie na kwotę ponad 300 tys. zł. To rekordowe wsparcie funduszu na ten cel dla gmin powiatu tarnogórskiego. Bardzo się  z tego cieszę — mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ślady arystokracji

Najwyższa kwota dotacji została przyznana na park świerklaniecki. Gmina Świerklaniec otrzyma ponad 201 tys. zł. — Park świerklaniecki o powierzchni 186 ha jest wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach z dnia 30 grudnia 1966 r. i jest parkiem o charakterze angielskim. Został przejęty przez gminę na początku lat 90. XX w. i od tego czasu jest przez nią utrzymywany. Degradacja drzewostanu na terenie parku prowadzi do obumierania wielu cennych gatunków drzew. Rośnie tam około 100 gatunków drzew i krzewów, wśród nich m.in.: dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, sosny limby, sosny wejmutki, klony srebrzyste, choiny kanadyjskie, modrzew europejski — informuje Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy WFOŚiGW w Katowicach.

Dotacja zostanie wykorzystana m.in. na pielęgnację trawników i żywopłotów, wykonanie cięć pielęgnacyjnych 65 sztuk starodrzewu, karczowanie samosiejek i odrostów, wycinkę 55 drzew, usunięcie 20 pni po ściętych drzewach. Całość będzie kosztowała ponad 461 tys. zł, dotacja WFOŚiGW wynosząca ponad 201 tys. zł stanowi 43,75 proc. wszystkich kosztów.

Platan ciekawostka

Fundusz wesprze także prace konserwatorskie w zespole pałacowo-parkowym w Nakle Śląskim, wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego w maju 1966 r. Dotację 41 tys. zł otrzyma Centrum Kultury Śląskiej.

W 1671 roku właścicielami dóbr nakielskich, jak i zamku stali się członkowie rodziny Henckel von Donnersmarck. Do połowy XIX wieku budowla była użytkowana jako zameczek myśliwski. W 1856 roku Hugon Henckel von Donnersmarck zainicjował budowę pałacu na miejscu starego zamku wraz z założeniem parkowym o powierzchni ok. 7,05 ha, a obecnie park zajmuje powierzchnię 4 ha. Całość została otoczona murem. We wschodniej części parku został usytuowany pałac wraz z grupą zabudowań stanowiących jego zaplecze. Obiekt został przebudowany w 1891 roku i otrzymał dzisiejszą formę. Wnętrza pałacu urządzono komfortowo, lecz po 1945 roku całkowicie je zdewastowano, między innymi zdarto i rozbito bezpowrotnie wspaniałe dekoracje sztukatorskie.

— W przypałacowym parku dominowały otwarte przestrzenie krajobrazowe ozdobione kompozycjami z drzew i krzewów pochodzenia krajowego i egzotycznego. Po wojnie założenie parkowe uległo zaniedbaniu, układ komunikacyjny został zagęszczony, wolne przestrzenie zostały wypełnione licznymi grupami drzew i krzewów, głównie gatunków rodzimych, wzbogacone pojedynczymi gatunkami egzotycznymi — informuje Maciej Gramatyka i dodaje, że obecnie dominują gatunki liściaste, głównie lipy, buki, klony, jesiony, dęby, kasztanowce. Cenne okazy drzew zgromadzone są przy głównej alei parkowej. Są nimi: dwa buki zwyczajne o obwodzie 380 cm i 390 cm, dąb szypułkowy o obwodzie 350 cm, jesiony 370 cm i 340 cm, lipa drobnolistna 350 cm, wiąz górski 350 cm, tulipanowiec o obwodzie 230 cm. Ciekawostką przyrodniczą jest platan klonolistny o obwodzie 320 cm, który kilka lat temu został powalony przez piorun, ale wrośnięty gałęziami korony w ziemię wciąż żyje, kwitnie i owocuje.

Dotacja funduszu w wysokości 41 tys. zł zostanie wykorzystana na cięcia pielęgnacyjne 76 drzew. Całość robót będzie kosztowała ponad 52 tys. zł i ma zostać wykonana w miesiącach marzec-maj tego roku.

Na olbrzymiej powierzchni

Tarnowskie Góry otrzymały z funduszu dwie dotacje. Ponad 40 tys. zł trafi na ochronę zieleni zabytkowego parku w Reptach. WFOŚiGW nie po raz pierwszy wspiera ratowanie tego unikatowego założenia parkowego, które zostało wpisane do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego oraz wchodzi w skład zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Park w Reptach i dolina Dramy". Gmina Tarnowskie Góry jest od 1997 roku właścicielem przeważającej części parku o powierzchni ponad 154 ha. — Wszystkie prace sanitarno-konserwacyjne, w tym wycinka drzew, pielęgnacja starodrzewu itp. z uwagi na to, że obiekt jest zabytkowy, prowadzone są na podstawie decyzji wydanych przez śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach. Do usunięcia zakwalifikowane są drzewa w 100 proc. suche, zniszczone przez silne wiatry, często zawieszone na sąsiednich drzewach, przez co stwarzają zagrożenie dla użytkowników parku, a także świerki zasiedlone przez kornika drukarza — informuje rzecznik WFOŚiGW w Katowicach. Dotacja zostanie wykorzystana m.in. na wykonanie cięć pielęgnacyjnych 119 drzew, zwalczanie kornika drukarza za pomocą 50 dyspenserów feromonowych, ochronę 100 kasztanowców przed szrotówkiem poprzez założenie 20 pułapek i 160 dyspenserów feromonowych, wycinkę 130 i posadzenie 17 drzew, koszenie łąk i trawników parkowych na powierzchni 7,9 ha. Dotacja w wysokości 40 tys. zł to ponad 45 proc. całości kosztów.

Zabytkowa aleja

Na ochronę starodrzewu zabytkowej alei przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach fundusz udzielił dotacji w wysokości 23 tys. zł. Aleja stanowi część zespołu pałacowo-parkowego dawnego zarządu dóbr hrabiów Henckel von Donnersmarck w Tarnowskich Górach.

— Obecnie aleję lipową tworzy 57 drzew, w tym 44 pochodzące z pierwotnych nasadzeń, 2 lipy szerokolistne i jedna wiśnia pospolita z nasadzeń wtórnych oraz 10 lip drobnolistnych z nasadzeń dokonanych w 2009 roku w ramach dofinansowania z wojewódzkiego funduszu. Stan fitosanitarny 44 drzew tworzących aleję lipową został oceniony w ekspertyzie dendrologicznej sporządzonej w grudniu 2014 r. Wskazano tam konieczne do wykonania zabiegi na poszczególnych drzewach. 8 zostało zakwalifikowanych do usunięcia z powodu rozległych ubytków w pniach, martwicy, zasiedlenia pni i innych części drzew przez grzyby, a także zamierania szczytowych partii zredukowanych wcześniej koron — informuje Maciej Gramatyka.

Ekspertyza wskazuje również na konieczność przeprowadzenia niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich pozostałych drzew. Będzie to kontynuacja rozpoczętej w 2009 roku rewaloryzacji alei lipowej mającej na celu odbudowanie zabytkowego układu alejowego. Zostanie posadzonych 8 lip drobnolistnych jako rekompensata w miejsce drzew zakwalifikowanych do usunięcia. Przeprowadzone zabiegi przyczynią się do ochrony drzewostanu alei oraz do zachowania jej w krajobrazie miasta.

Prace mają zostać wykonane w miesiącach maj-listopad, a ich koszt oszacowano na 31 tys. zł. Dotacja WFOŚiGW 23 660 zł wyniesie ponad 75 proc. całości wydanych pieniędzy.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.