18.07.2018

Nabór wniosków na dotacje dla straży

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z województwa śląskiego. Udzielanie dofinansowania odbywa się w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych.

Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście zaakceptowanej przez ministra środowiska w ramach porozumienia ministrów spraw wewnętrznych oraz środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie funduszu w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, do 31 lipca 2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 5 mln 860 tys. zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 3 mln 760 tys. zł, natomiast WFOŚiGW - 2 mln 100 tys. zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom.

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód: tel. 32-603-23-42, 32-603-23-43, 32-603-23-44, 32-603-23-41. (mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 28/2018 z 17.07.2018

komentarze
z gmin
z gmin
z gmin
z gmin
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.