• Otwarcie zielnych pracowni ma często charakter ekologicznego święta szkoły: przedstawienia, konkursy, pokaz ekomody itd. Tak było w Kaletach.
    Otwarcie zielnych pracowni ma często charakter ekologicznego święta szkoły: przedstawienia, konkursy, pokaz ekomody itd. Tak było w Kaletach. Fot. Archiwum
15.10.2016

Nagrody dla szkoły w Krupie i Chemika

Rozstrzygnięto konkurs “Zielona pracownia_projekt 2016”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje 24 projekty. Wśród nagrodzonych są Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Zespół Szkół w Krupskim Młynie.

Konkursy na zielone pracownie są pomysłem Andrzeja Pilota, prezesa WFOŚiGW w Katowicach. Po raz pierwszy odbyły się w ubiegłym roku i wśród laureatów znalazły się wtedy aż cztery szkoły z powiatu tarnogórskiego.

– Projekty mogą dotyczyć ekopracowni na potrzeby nauk: przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych – mówi prezes Pilot.

Jak napisano w regulaminie, celem konkursu jest "nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej". Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przewidywana pula nagród pieniężnych wynosiła 100 tys. zł, ale jury miało możliwość nagradzania laureatów wyróżnieniami, którymi mogły być: projektor multimedialny, laptop, aparat fotograficzny, mikroskop, tablet z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni. Ostatecznie dofinansowanie uzyskały 24 projekty, które wyróżniały się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Biorąc pod uwagę wysoki poziom złożonych projektów, fundusz przeznaczył na nagrody ponad 130 tys. zł.

Maksymalna wysokość nagrody pieniężnej dla jednego laureata nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu ekopracowni i stanowić kwoty wyższej niż 7500 zł. W takiej wysokości uzyskały dofinansowanie szkoły z powiatu tarnogórskiego.

"Bio-Chemik" to projekt przygotowany przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Dofinansowanie zostanie wydane przede wszystkim na modernizację pracowni biologiczno-chemicznej, wymaga ona zmodernizowania instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, a także doposażenia w nowoczesny sprzęt multimedialny i interaktywny. Dzięki wsparciu WFOŚiGW przyszli technicy analitycy i technicy ochrony środowiska będą mogli samodzielnie przeprowadzać pokazy i eksperymenty, a mając dostęp do specjalistycznego sprzętu (komory osadu czynnego) badać m.in. mikrobiologiczną redukcję zanieczyszczeń.

Zespół Szkół w Krupskim Młynie otrzymał nagrodę za projekt "Ziemia – wspólnota wszystkich istot". W ramach planowanej modernizacji ekopracownia zostanie wyposażona w sprzęt laboratoryjny, badawczy, pomoce dydaktyczne, atlasy i sprzęt multimedialny. Marzeniem nauczycieli było utworzenie w sali kącika hodowlanego oraz założenie ogródka uczniowskiego na pobliskim dziedzińcu. Z pozyskanych środków szkoła planuje także zmodernizować zaplecze, przekształcając je w pokój doświadczalny z ciemnią.

Nagrody pieniężne muszą być przeznaczone na wdrożenie nagrodzonego projektu w roku szkolnym 2016/2017. Dofinansowanie na ten cel można zdobyć w ramach kolejnego konkursu, który nazywa się "Zielona pracownia 2016." Termin naboru wniosków upływa 21 października. Dotacje będą udzielane do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak maksymalna kwota nie może przekroczyć 30 tys. zł.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 42 z 18.10.2016

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.