•  Kampania edukacyjno–informacyjna "MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech" została sfinansowana ze środków samorządu województwa śląskiego przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochro
     Kampania edukacyjno–informacyjna "MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech" została sfinansowana ze środków samorządu województwa śląskiego przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochro Fot. Jarosław Myśliwski
19.12.2019

Nitrocet, zielone pracownie i Czyste Powietrze

Setki milionów złotych wydał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wsparcie proekologicznych projektów. Przyglądamy się najciekawszym z powiatu tarnogórskiego.

Jednym z najciekawszych projektów w powiecie tarnogórskim, wspartych finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, była budowa linii do produkcji uszlachetniacza oleju napędowego w Krupskim Młynie. Kosztowała prawie 78 mln zł i zwiększa możliwości produkcyjne Nitroergu z 16 tys. do 24 tys. ton Nitrocetu 50 rocznie. Gwarantujący m.in. bardziej ekologiczne zużycie paliwa dodatek do oleju napędowego ma za zadanie wspieranie pracy silnika oraz jego konserwację. Nitrocet 50 prowadzi do redukcji emisji toksycznych składników spalin, emisji hałasu, osadów węgla na dyszach wtryskiwaczy, zapewnia szybszy zapłon przy zimnym silniku. Ze względu na rosnące normy ekologiczne dotyczące paliw samochodowych, wiadomo że zapotrzebowanie na ten uszlachetniacz będzie rosło. Inwestycja jest więc niezwykle perspektywiczna. Tym bardziej, że w Europie są tylko cztery instalacje do produkcji tego typu środka, trzy w Europie Zachodniej, a ta w Krupskim Młynie jest jedyną w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Jesteśmy dumni, że mamy takie firmy, które odpowiadają na najnowsze trendy gospodarcze. W Unii Europejskiej wiążą się one z gospodarką w obiegu zamkniętym i tu mamy do czynienia z odzyskiwaniem substancji, które w procesie mniej zaawansowanym byłyby po prostu odpadami. Ucieszyło mnie też to, że surowiec odbierany przez Nitroerg pochodzi głównie z polskich firm. Bardzo dobrze, że w końcu mamy taki system, który wspiera polskich przedsiębiorców. Dojrzałe państwa Europy Zachodniej znają ten model gospodarczy, wspierają się nawzajem, gdzie tylko mogą – powiedział podczas oficjalnego oddania do użytku nowej instalacji premier Mateusz Morawiecki.

Rekordowe dofinansowanie

Kwotą 8,4 mln zł wsparł WFOŚiGW w Katowicach budowę kanalizacji w Miotku. To jak na Kalety, ale i powiat tarnogórski wyjątkowo duże dofinansowanie. Fundusz dał 5 mln zł pożyczki i 3,4 mln zł dotacji. W ramach wartego 9 mln zł projektu wybudowano ponad 15 km sieci, 4 przepompownie, stację podciśnieniową już przygotowaną na odbiór ścieków z Zielonej i Mokrusa. Kanalizacja może przyjąć ścieki z 250 istniejących gospodarstw domowych, z budowanych domów, a także Zespołu Szkół i Przedszkola oraz z budynków parafii pw. św. Franciszka w Miotku. Ścieki trafiają do miejskiej oczyszczalni w Kaletach. Szacuje się, że będzie to około 100 m sześc. nieczystości na dobę.

Dzięki tej inwestycji stopień skanalizowania Kalet osiągnął 90 proc.

Zielona Nauka

Od 5 lat WFOŚiGW w Katowicach prowadzi program dofinansowywania projektów zielonych pracowni i ich realizacji. W ramach konkursu można ubiegać się o pieniądze na utworzenie szkolnych pracowni: przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. W tym roku na utworzenie 87 zielonych pracowni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 3 mln zł. Wśród laureatów konkursu są szkoły z powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego. Kalety otrzymały 28 910 zł na utworzenie pracowni Nasza H2O w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach–Miotku. W Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach powstanie pracownia Nowy Ląd, a dotacja to 30 tys. zł. Podobną kwotę otrzymał Świerklaniec na pracownię Młodzi Przyrodnicy w Zespole Szkolno–Przedszkolnym oraz Ożarowice na Naszą Naturę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku. W Kamieńcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II powstanie Naukowa ekoprzygoda, a dotacja wyniosła 29 972 zł. Lubliniec i Woźniki otrzymały po 30 tys. zł na Bądź jak my - bądź eko(i)logiczny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte oraz Zielono mi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach. W Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Rusinowicach powstanie EKObaza, dotacja wyniosła 29 942 zł.

W 5 edycjach konkursów – "Zielona pracownia_projekt" i "Zielona Pracownia" - fundusz przeznaczył 8 536 925 zł na utworzenie 250 zielonych pracowni w województwie śląskim.

Czyste Powietrze

Sztandarowym programem WFOŚiGW w Katowicach jest Czyste Powietrze. We wrześniu minął rok od kiedy można składać wnioski. – W ciągu roku złożono ponad 10 tysięcy wniosków o dofinansowanie łącznie na 200 mln zł. W przypadku dotychczasowej działalności funduszu to jest skala niespotykana – powiedział w październiku Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych już istniejących lub nowo budowanych. Skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Można otrzymać dotację, pożyczkę bądź jedno i drugie. Wysokość dotacji zależy od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów potrzebnych do aplikowania o wsparcie z programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl– Zainteresowanie programem na Śląsku jest największe w skali kraju. Mogę powiedzieć, że dotychczas rocznie w swoich programach, które wojewódzki fundusz realizował przed uruchomieniem programu Czyste Powietrze, obsługiwał maksymalnie w ciągu roku około 3 tysięcy wniosków o dofinansowanie. Teraz jest ponad trzykrotnie więcej – stwierdził prezes Bednarek.

Pod adresem internetowym czyste-urzadzenia.ios.edu.pl została uruchomiona baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. – NFOŚ uruchamia panel po to, aby beneficjenci wybierali te najbardziej odpowiednie, najbardziej ekologiczne urządzenia – dodaje Tomasz Bednarek.

Obecnie trwają prace nad uproszczeniem procedur ubiegania się o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

W dalszym ciągu z pomocą WFOŚiGW w Katowicach prowadzone są programy ograniczenia niskiej emisji. Organizują je dla mieszkańców urzędy gminne, ale z wykorzystaniem pieniędzy funduszu, które pozwalają na dofinansowanie termomodernizacji czy zakupu ekologicznych urządzeń grzewczych. Program jest prowadzony m.in. w Tarnowskich Górach.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 50/2019 z 17.12.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.