• Na poprawę warunków nauki wpływają m.in dioramy. Fot. J. Myśliwski
    Na poprawę warunków nauki wpływają m.in dioramy. Fot. J. Myśliwski
26.08.2015

Nowe konkursy funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nowe konkursy. Są one skierowane do szkół z województwa śląskiego oraz prowadzących je jednostek.

Na konkurs "Zielona pracownia_projekt" przyjmowane są projekty ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. Mają one poprawiać atrakcyjność warunków nauczania dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Jury oceniające projekty będzie zwracało uwagę na pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań oraz na różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać do funduszu wypełnione karty zgłoszenia, których wzór można pobrać na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl wraz z wymaganymi załącznikami. Termin składania zgłoszeń upływa 30 września o godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 października. Przewidywana pula nagród to 100 tys. zł. Maksymalna wysokość nagrody dla jednego laureata nie może przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu ekopracowni.

Drugi konkurs – "Zielona pracownia" – przeznaczony jest dla organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym te, które zostaną nagrodzone w pierwszym konkursie. Jego przedmiotem jest utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk: przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Dofinansowane zostaną projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Termin przyjmowania wniosków — od 1 do 30 listopada 2015 r. Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków funduszu w formie dotacji udzielanej z uwzględnieniem efektów zadania, do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych. 20 proc. kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu "Zielona pracownia_projekt".


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.