18.05.2017

Oczyszczalnie dla Zbrosławic

Zbrosławice otrzymały prawie 73 tys. zł wsparcia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to pierwszy etap zadania, w ramach którego powstanie 6 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miedar, Jasiony i Kopienicy.

Oczyszczalnie powstaną poza wyznaczoną aglomeracją Przezchlebie na obszarze, na którym budowa kanalizacji sanitarnej z przyczyn technicznych jest nieuzasadniona. Zadanie objęte wnioskiem stanowi I etap uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Zbrosławice. Przyjęcie takiego rozwiązania ma na celu stopniowe, ale systemowe rozwiązanie oczyszczania ścieków na tym obszarze. Obecnie mieszkańcy planowani do objęcia inwestycją korzystają z bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, o nieznanym stopniu szczelności. W związku z tym cześć ścieków odprowadzana jest do gruntu bez oczyszczenia.

WFOŚiGW w Katowicach udzieli gminie Zbrosławice dofinansowania w wysokości prawie 73 tys. zł. Dotacja wyniesie prawie 30 tys. zł., czyli 40 proc. kosztów. Nieumarzalna pożyczka to 43 tys. zł. Oczyszczalnie mają być gotowe do końca września.

– Gmina Zbrosławice złożyła wniosek w odpowiednim czasie, bo gdy wejdzie w życie nowe prawo wodne, nie będzie możliwości otrzymania wsparcia z wojewódzkiego funduszu na taki cel. Po postu pieniądze, które trafiają do urzędu marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska, na przykład za odprowadzanie ścieków, będą przekazywane do narodowego funduszu, a nie do nas. Wtedy wnioski w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków będzie trzeba załatwiać w Warszawie, a nie w Katowicach – mówi Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

(mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 20/2017 z 23.05.2017

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.