• Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania opracowania projektu modernizacji oczyszczalni.
    Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania opracowania projektu modernizacji oczyszczalni.
26.08.2015

Oczyszczone ścieki, czystsze środowisko

Toksyny ze ścieków, które są nielegalnie wylewane do strumienia czy na pola lub też dostają się do środowiska z nieszczelnych szamb, prędzej czy później wrócą do nas. Jeżeli skutków takiego działania nie odczujemy sami, ofiarami będą nasze dzieci. Dlatego tak ważna jest gospodarka wodno-kanalizacyjna. W ostatnim czasie w Tarnowskich Górach podpisano dwie umowy, w których Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zobowiązał się do przekazania dotacji.

Chodzi o środki z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko, dla którego na terenie województwa śląskiego katowicki WFOŚiGW jest instytucją wdrażającą. Dofinansowanie dotyczy III fazy budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach oraz opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na modernizację oczyszczalni ścieków "Leśna" w Tarnowskich Górach. Umowy z beneficjentami programu podpisano z udziałem Andrzeja Pilota, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz zastępcy prezesa Adama Liwochowskiego.

Całkowity koszt realizacji projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – III faza" wynosi nieco ponad 16 milionów 400 tysięcy złotych, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to ponad 12 milionów 880 tysięcy złotych. Dotacja z Unii Europejskiej wyniesie prawie 10 milionów 950 tysięcy złotych. — Budowa, która będzie prowadzona w dzielnicach Sowice, Repty Nowe i Śródmieście-Centrum, ma zostać zakończona w tym roku. W ramach projektu powstanie 5,8 km kanalizacji sanitarnej oraz 40 m kanalizacji deszczowej, przepompownia ścieków oraz zbiornik retencyjno-rozsączający. Inwestycja to spięcie I i II fazy budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach. Dzięki III fazie o 771 zwiększy się liczba osób korzystających z wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej — mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podczas I fazy w Tarnowskich Górach wybudowano 22 km kanalizacji sanitarnej, 8 km deszczowej, 11 km ogólnospławnej, 4 przepompownie i Centralną Oczyszczalnię Ścieków. Umożliwiło to podłączenie do kanalizacji domów, w których mieszka 5 700 osób. II faza, która dobiega końca, obejmuje budowę 42 km kanalizacji grawitacyjnej, 3,4 km rurociągów tłocznych i 10 przepompowni. Do kanalizacji ma zostać podłączonych 5 800 osób. Wyliczono, że stopień skanalizowania Tarnowskich Gór po III fazie wzrośnie z 85,6 proc. do 99,5 proc.

Druga umowa, zawarta pomiędzy WFOŚiGW a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych "Leśna". Oczyszczalnia znajduje się przy ul. Kraszewskiego w Tarnowskich Górach. Całkowity koszt projektu oszacowano na 221 tysięcy 400 zł, wydatki kwalifikowane na 180 tysięcy zł. Dofinansowanie wyniesie 153 tys. zł i będzie stanowić 85 proc. wydatków kwalifikowanych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz studium wykonalności projektu mają być gotowe do 30 lipca. Wymagany efekt ekologiczny to prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzone studium wykonalności.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.