•  Park Repecki można zwiedzać, wędrując ścieżkami przyrodniczo-edukacyjnymi, utworzonymi z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
     Park Repecki można zwiedzać, wędrując ścieżkami przyrodniczo-edukacyjnymi, utworzonymi z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fot. Jarosław Myśliwski
19.06.2018

Park Repecki ze wsparciem funduszu

Prawie 100 tys. zł otrzymały Tarnowskie Góry na ochronę zabytkowej zieleni w parku Repeckim. Dotacja pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Park Repecki ma ciekawą historię, występują tutaj rzadkie rośliny, korzystają z niego spacerowicze, turyści i pacjenci Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji. Teren wchodzi w skład zespołu przyrodniczo – krajobrazowego "Park w Reptach i dolina rzeki Dramy" ustanowionego rozporządzeniem wojewody śląskiego w 2002 r. Park znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 "Podziemia tarnogórsko-bytomskie".

Park Repecki to miejsce często odwiedzane przez mieszkańców Tarnowskich Gór, okolicznych miast i miejscowości. Często można tutaj spotkać spacerowiczów, są też świetne warunki do biegania, nordic walkingu, jazdy na rowerach, a zimą do uprawiania narciarstwa biegowego. Alejkę od strony Rept Śląskich przemierzają grupy turystów odwiedzających Sztolnię Czarnego Pstrąga. Część parku od strony Starych Tarnowic jest miejscem spacerowym dla pacjentów GCR i odwiedzających ich osób oraz uczniów i gości Salezjańskiego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego. Częstymi gośćmi parku są zawodnicy i kibice meczy piłkarskich na stadionie oraz biegów, rajdów rowerowych itd. Młodzież z tarnogórskich szkół przyjeżdża tutaj na terenowe lekcje biologii. Zapewnienie im bezpieczeństwa, to obok ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych, główny cel ochrony parku.

Dotowane przez WFOŚiGW prace będą obejmowały wykonanie robót pielęgnacyjnych przy drzewach, ochronę przez wyłożenie pułapek feromonowych do zwalczania szkodników, poprawę walorów krajobrazowych i estetyki parku przez koszenie łąk i trawników parkowych, usunięcie drzew obumarłych, zniszczonych przez silne wiatry.

Wzdłuż alejek zostanie przyciętych ponad 180 drzew, co ma poprawić ich kondycję i bezpieczeństwo spacerujących ludzi. Parkowym świerkom dają się we znaki korniki drukarze, a kasztanowcom szrotówek kasztanowcowiaczek. Przeciwko szkodnikom zostaną rozmieszczone pułapki feromonowe. Spod setki kasztanowców zostaną dwukrotnie wygrabione liście, co ma ograniczyć populację szrotówka.

Zostanie wyciętych 120 drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi. Posadzonych zostanie 46 drzew, najwięcej choin kanadyjskich, ale także buków, dębów, lip i sosen. Za dotację z funduszu zostaną dwukrotnie wykoszone trawy na łąkach w dolinie Dramy oraz trzykrotne na trawnikach parkowych w rejonie GCR-u.

Chronione rośliny

Tadeusz B. Hadaś w "Historii Tarnowskich Gór", w rozdziale "Przyroda dawniej i dziś", wymienia 15 występujących tutaj gatunków, które są objęte ochroną. Chronione całkowicie są:

- sosna limba,

- cis pospolity,

- różanecznik żółty,

- wawrzynek wilczełyko,

- bluszcz pospolity,

- storczyk buławik mieczolistny,

- listera jajowata,

- ciemiężyca zielona,

- skrzyp olbrzymi.

Ochroną częściową objęte są:

- kalina koralowa,

- kruszyna pospolita,

- porzeczka czarna,

- kopytnik pospolity,

- marzanka wonna,

- paprotka zwyczajna.

Historia w pigułce

Jak podaje Tadeusz B. Hadaś w "Historii Tarnowskich Gór", w 1820 roku las repecki stał się własnością tarnogórsko-świerklanieckiej linii rodu Henckel von Donnersmarck. Cztery lata później wybudowano zamek myśliwski, który stanął w najwyższym punkcie lasu, tam, gdzie obecnie znajduje się parking. Las przekształcono w zwierzyniec, otaczając go murem z kamienia wapiennego. Aby ułatwić polowania, wycięto część drzew.

Pod koniec XIX wieku zwierzyniec przekształcono w angielski park rezydencjonalny, spłaszczono i zaokrąglono wzgórza, wypełniono nierówności w dolinach. "Posadzono około 10 000 drzew (głównie buki i dęby) o wysokości 10 m metodą "zamarzniętej bryły". Całość zieleni zaprojektowano w ten sposób, aby w miarę oddalania się od wzniesionego w latach 1893-1898 nowego neorenesansowego pałacu znajdującego się w centrum parku, narastało wrażenie płynnego przejścia z naznaczonego ludzką myślą parku ku kwiecistym łąkom i rozległym kompleksom "naturalnego lasu". Nieużytkowany zamek myśliwski przekształcił się w ruinę, którą rozebrano w 1971 roku, zakładając na tym miejscu duży parking. Pałac, spalony przez Armię Czerwoną i rozszabrowany w 1945 roku, wysadzono w powietrze w latach sześćdziesiątych decyzją władz partyjnych. Na jego miejscu powstał kompleks budynków Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji" — napisał Tadeusz B. Hadaś.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 24/2018 z 19.06.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.