•  Piękne drzewa przy GOK-u. 9 do wycinki, dzięki interwencji gminnych urzędników ocaleje klon i 4 lipy.
     Piękne drzewa przy GOK-u. 9 do wycinki, dzięki interwencji gminnych urzędników ocaleje klon i 4 lipy. Fot. Marta Kobędza-Krain
09.06.2019

Pięciu drzew nie wytną

Z 18 tys. drzew, które mają iść pod topór wzdłuż linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Opole Główne w powiecie tarnogórskim ma szansę ocaleć... pięć. Chodzi o drzewa rosnące przy podwórku Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu.

Z drzew przy GOK-u, na działce gminnej, do wycinki pójdzie 9. Pięć udało się uratować, przynajmniej na razie, dzięki interwencji urzędników gminnych. – Rozmawialiśmy z koleją, była wizja lokalna w terenie i mamy zgodę na zostawienie drzew, które rosną dalej od torowiska i nie kolidują z linią kolejową. Dają cień i są naturalną barierą chroniącą od hałasu. Nie jest jednak wykluczone, że z czasem kolej zmieni decyzję i ponownie wystąpi o ich wycinkę – mówi Katarzyna Razik z referatu ochrony środowiska. Topora i piły uniknie klon o obwodzie pnia wynoszącym 171 cm i 4 lipy o obwodach pnia od 93 do 150 cm.

Kolej tłumaczy ogromną wycinkę wzdłuż linii 144 względami bezpieczeństwa. Ale nie oznacza to, że na tory wrócą pociągi osobowe, które nie jeżdżą tędy od 2011 roku. Połączenia zostały zwieszone z powodu zbyt niskiej frekwencji. W wykonanych przez spółkę Przewozy Regionalne badaniach napełnień średnia liczba pasażerów w pociągu wynosiła wtedy 25 osób. Plan Transportowy Województwa Śląskiego zalecał, żeby było to minimum 40.

Ponieważ reaktywacja linii wciąż jest tematem poruszanym przez mieszkańców i gminnych radnych, w ubiegłym roku zapytaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego – organizatora transportu w regionie, jaki byłby koszt wznowienia połączeń. – Przy obecnej stawce dopłaty do pociągokilometra koszt uruchomienia codziennych 6 par pociągów na odcinku Tarnowskie Góry – Tworóg wynosiłby 1 253 514 zł rocznie, a koszt na odcinku Tarnowskie Góry – Tworóg – granica województwa wynosiłby 1 956 336 zł rocznie. Kwoty podano w oparciu o stawki dla jazdy elektrycznymi zespołami trakcyjnymi. Dla szynobusu z uwagi na wyższy koszt jazdy trakcją spalinową, koszty byłyby jeszcze wyższe – odpowiadał dyrektor Wydziału Komunikacji Transportu Janusz Berkowski.

Alicja Jurasz


Artykuł ukazał się w GWARKU 23/2019 z 11.06.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.