• W spotkaniu z wiceprezesem WFOŚiGW Adamem Liwochowskim uczestniczyli wiceburmistrz Tarnowskich Gór Piotr Skrabaczewski, skarbnik Janina Namysło i Bogdan Kańka, kierownik Zespołu ds. realizacji projektu.
    W spotkaniu z wiceprezesem WFOŚiGW Adamem Liwochowskim uczestniczyli wiceburmistrz Tarnowskich Gór Piotr Skrabaczewski, skarbnik Janina Namysło i Bogdan Kańka, kierownik Zespołu ds. realizacji projektu.
26.08.2015

Pieniądze na kanalizację

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wręczono potwierdzenia dofinansowania beneficjentom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W spotkaniu z wiceprezesem WFOŚIGW Adamem Liwochowskim wzięli udział przedstawiciele Tarnowskich Gór, Porąbki i Sosnowca.

Tarnowskie Góry otrzymały dofinansowanie na projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach — Faza III". Koszt oszacowano na 16 mln 400 tys. zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 10 mln 948 tys. zł. Projekt obejmuje budowę: sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 6 km, 45,15 m kolektorów kanalizacyjnych deszczowych, 195 m kolektorów sanitarnych tłocznych, przepompowni ścieków o przepustowości 1,94 l/s oraz zbiornika retencyjno-rozsączającego o objętości 756 m sześc. Dzięki realizacji inwestycji do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie 770 mieszkańców, zwiększony zostanie stopień skanalizowania z 85,6 proc do 99,5 proc.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.