•  Problemem gminy Zbrosławice jest rozproszona zabudowa. Budowanie sieci kanalizacyjnej, gdy pomiędzy domostwami są znaczne odległości, jest bardzo kosztowne.
     Problemem gminy Zbrosławice jest rozproszona zabudowa. Budowanie sieci kanalizacyjnej, gdy pomiędzy domostwami są znaczne odległości, jest bardzo kosztowne. Fot. Jarosław Mysliwski
19.11.2019

Pieniądze na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zbrosławice otrzymały wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie przyznano w łącznej kwocie 46 300 zł, w tym preferencyjna pożyczka ma wynieść do 27 780 zł oraz dotacja do kwoty 18 520 zł. Decyzja zapadła na początku października.

Jest to trzeci etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Zbrosławicach. Montowane są one tam, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuzasadniona. Problemem gminy Zbrosławice jest rozproszona zabudowa. Budowanie sieci kanalizacyjnej, gdy pomiędzy domostwami są znaczne odległości, jest bardzo kosztowne. W gminie skanalizowanych jest tylko 5 z 21 sołectw. Rozwiązaniem połowicznym są bezodpływowe przydomowe zbiorniki na nieczystości, choćby z tego względu, że nie mają nieograniczonej pojemności a i tak ścieki trzeba transportować do oczyszczalni. Poza tym szamba z biegiem lat tracą na szczelności i zaczynają być poważnym problemem ekologicznym. Dlatego w Zbrosławicach zdecydowano się na wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Od roku 2006 do lipca tego roku w zbrosławickim urzędzie gminy zgłoszono 365 przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2016 r. Rada Gminy Zbrosławice przyjęła "Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zbrosławice". Zgodnie z zapisami programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadania są realizowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, z czego 40 proc. to dotacja, a 60 proc. pożyczka, a także ze środków gminy Zbrosławice. Właściciel nieruchomości wnosi wkład własny dopiero po upływie okresu trwałości projektu, wynoszącego 5 lat od daty osiągnięcia efektu ekologicznego.

Etap I budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Zbrosławicach został dofinansowany przez katowicki WFOŚiGW kwotą ponad 70 tys. zł. Powstało 6 przydomowych oczyszczalni ścieków w Miedarach, Jasionie i Kopienicy.W ramach etapu II programu dofinansowano 7 przydomowych oczyszczalni: 5 dla gospodarstw domowych, jedną dla gminnego przedszkola oraz jedną dla urzędu gminy. Dofinansowanie przekroczyło 126 tys. zł, w tym 50 tys. zł to dotacja a 75 tys. zł stanowi pożyczka. (mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 46/2019 z 19.11.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.