26.07.2016

Po azbeście

Zbrosławice otrzymały dotację na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na ten cel 57,5 tys. zł.

– Pieniądze są na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z posesji będących własnością osób fizycznych. Szacuje się, że będzie to minimum 77 ton – mówi Andrzej Pilot, prezes katowickiego WFOŚiGW. – Program miał być w połowie finansowany przez nasz fundusz, a w połowie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ale z powodu wyczerpania się środków w narodowym fundusz, całość pokryje wojewódzki fundusz.

Stawka 800 zł została wyliczona na demontaż, transport i unieszkodliwienie tony materiałów z azbestem, a 600 zł na tonę już wcześniej zdemontowanych. – Z naszego rozeznania wynika, że osoby korzystające z programu nic nie dopłacają do akcji pozbycia się azbestu z posesji – mówi prezes Pilot.

(mir)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 31 z 02.08.2016

komentarze
z gmin
z gmin
z gmin
z gmin
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.