25.01.2016

Po “Zielone czeki”

Można już zgłaszać kandydatów do “Zielonych czeków” – dorocznej nagrody finansowej, wręczanej z okazji Dnia Ziemi. Nagrodę, od 1994 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznaje osobom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego.

— Prawo zgłaszania kandydatów do "Zielonych czeków" przysługuje samym kandydatom oraz: Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z województwa śląskiego, organizacjom pozarządowym o charakterze regionalnym, szkołom wyższym oraz instytucjom naukowym, izbom gospodarczym i Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS — informuje Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zgłoszenie musi zawierać: wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej funduszu.

Dokumenty należy składać w kancelarii WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19. Termin przyjmowania wniosków upływa 18 marca, a ogłoszenie listy laureatów nastąpi podczas gali z okazji Dnia Ziemi – 22 kwietnia.

Kapituła – składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody – wyłoni laureatów w następujących kategoriach: innowacje i technologie, programy i akcje dotyczące ochrony przyrody, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, publicystyka ekologiczna, działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.

(mir)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.