• Doradcy energetyczni pomogą w urzędach gmin zweryfikować programy gospodarki niskoemisyjnej, których celem jest m.in. ograniczenie emisji toksycznych związków do atmosfery.
    Doradcy energetyczni pomogą w urzędach gmin zweryfikować programy gospodarki niskoemisyjnej, których celem jest m.in. ograniczenie emisji toksycznych związków do atmosfery. Fot. Jarosław Myśliwski
30.10.2015

Poradzą przy planach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dysponuje pięcioma certyfikowanymi doradcami energetycznymi. — W zainteresowanych taką pomocą urzędach gmin będą weryfikować programy gospodarki niskoemisyjnej, które są warunkiem do tego, by wziąć udział w konkursach na środki unijne. Tylko zadania zawarte w tych programach będą mogły być dofinansowane z UE. Po to doradcy zostali wykształceni, żeby fachowym okiem poprzeglądać programy. Chcemy w ten sposób pomóc samorządom, aby nie przeoczyły czegoś, co mogłoby być przyzczyną odmowy udzielenia dofinansowania — mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Doradcy zostali wyszkoleni w ramach projektu "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE", stworzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Gospodarki. W styczniu podpisano porozumienie pomiędzy NFOŚiGW a katowickim WFOŚiGW. Podczas kilkutygodniowego szkolenia, zakończonego egzaminem, przeszkolono pięciu doradców energetycznych. Poza pomocą przy sporządzaniu planów gospodarki niskoemisyjnej będą oni służyć pomocą w szkoleniu i wsparciu energetyków gminnych, a wreszcie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej oraz OZE. Docelowo odbiorcami usług doradczych mogą być również przedsiębiorcy i osoby fizyczne realizujące zadania służące poprawie efektywności energetycznej obiektów lub procesów oraz zadania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

WFOŚiGW zachęca do korzystania z pomocy doradców. Kontakt z nimi poprzez stronę internetową www.wfosigw.katowice.pl/index.php/ochrona-atmosfer...

(mir)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 44 z 03.11.2015

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.