•  
      Fot. Archiwum Józefa Chromika
04.03.2020

Powstaje publikacja o nakielskich policjantach

Mało kto zna historię posterunku Policji Województwa Śląskiego w przedwojennym Nakle Śląskim. Placówka powstała tam w 1922 roku.

Pięć lat później nakielskim policjantom powierzono obowiązki pełnienia służby na większym obszarze. Zlikwidowany bowiem został posterunek w sąsiednim Świerklańcu. Stróże prawa obecni byli tam do końca. Kres posterunowi, podobnie jak całej Policji Województwa Śląskiego przyniósł wrzesień 1939 roku.

Józef Chromik, Jacek Mika i Andrzej Reimer. Trzej wnukowie policjantów z Nakła Śląskiego chcą przybliżyć mieszkańcom i miłośnikom lokalnej historii losy przedwojennych policjantów i dzieje formacji. Przygotowują publikację na ten temat. Prace są zaawansowane. Autorzy działający pod kierunkiem Józefa Chromika, zgromadzili i opracowali sporo materiałów, dokumentujących losy nakielskich policjantów. Dokumenty pochodzą głównie z ich prywatnych archiwów. Sięgnęli również do akt posterunku Piaseczna w Strzybnicy, które udostępniło Archiwum Państwowe w Katowicach.

Z materiałów, przede wszystkim operacyjnych, można wnioskować o zadaniach i codziennej służbie policjantów z Nakła Śląskiego, powiatu tarnogórskiego i całej Policji Województwa Śląskiego. Ciekawe są np. zgłoszenia, jakie na co dzień odbierali ówcześni stróże prawa. Okazuje się bowiem, że policyjna rutyna jest podobna od tego, czy służbę pełni się w latach 20. i 30., czy jest to koniec drugiej dekady XXI wieku.

Przedwojenni mieszkańcy Nakła Śląskiego najczęściej zawiadamiali mundurowych o pospolitej przestępczości. W opracowaniu czytamy, że chodziło głównie o kradzieże. Złodzieje interesowali się cudzym majątkiem, kradli np. rowery. Znacznie rzadziej do policji dochodziły meldunki o poważniejszych przestępstwach. Owszem, zdarzały się bójki, pobicia, było nawet jedno zgłoszenie gwałtu, ale w sumie takich zdarzeń zbyt wielu nie było. Co natomiast ciekawe, już przed wojną śląscy policjanci musieli się zmagać z problemem chuligaństwa stadionowego. Jedno z doniesień na policję mówi o bójce fanów dwóch zwaśnionych ze sobą ekip kibiców piłkarskich.

Przedwojenna policja, szczególnie śląska, a więc funkcjonariusze pełniący służbę na pograniczu, mieli także inne zadania. Badali np. nastroje w społeczeństwie, obserwowali teren, interesowali się tym, kto tu przyjeżdża, co robi itd. Ponadto mieli w obowiązku walkę z plagą pijaństwa, włóczęgostwa. Pilnowali także ustalonych cen towarów konsumpcyjnych.

Autorzy wciąż szukają materiałów na temat przedwojennej, śląskiej policji. Proszą o kontakt potomków funkcjonariuszy, posiadaczy zdjęć i innych dokumentów dotyczących policji w Nakle Śląskim i całym przedwojennym województwie. Kontakt mailowy: jozef.chromik@interia.pl

Jacek Tarski


Artykuł ukazał się w GWARKU 9/2020 z 03.03.2020

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.