• Szerszeń. Kontakt z żywym stworzeniem robi na pewno większe wrażenie niż ilustracja w podręczniku.
    Szerszeń. Kontakt z żywym stworzeniem robi na pewno większe wrażenie niż ilustracja w podręczniku. Fot. Jarosław Myśliwski
12.11.2015

Pracownie na zielono

Rozstrzygnięto konkurs na projekty pracowni szkolnych, wspierających nauczanie przedmiotów związanych z ochroną środowiska. Wśród 22 nagrodzonych są trzy szkoły z powiatu tarnogórskiego. Teraz trwa konkurs na dofinansowanie zorganizowania pracowni, w którym mogą uczestniczyć laureaci konkursu na projekty, ale nie tylko. Termin składania zgłoszeń mija za niespełna dwa tygodnie.

To pierwszy taki program, gdzie udzielamy dofinansowania nawet do 100 proc. kosztów mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. — Za pomocą konkursów chcemy wspierać rozwój ekopracowni w szkołach. Biorąc udział w obu można dostać całą kwotę potrzebną na opracowanie projektu, adaptację pomieszczeń, zakup potrzebnego wyposażenia i urządzenie pracowni.

Na konkurs "Zielona pracownia_projekt" przyjmowano projekty ekopracowni, których realizacja wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. Mają one poprawić atrakcyjność warunków nauczania uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. — Projekty mogły dotyczyć ekopracowni tworzonych na potrzeby nauk: przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych — dodaje prezes Pilot.

Termin składania prac upływał 30 września. — Wpłynęły 53 zgłoszenia. Jury oceniło nadesłane prace, biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Wytypowano 22 laureatów — informuje Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy WFOŚiGW w Katowicach.

Nagrodami w konkursie są pieniądze, które mają zostać wykorzystane na wdrożenia nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2015/2016. Maksymalna wysokość nagrody dla jednego laureata nie mogła przekroczyć 20 proc. całkowitego kosztu urządzenia projektu ekopracowni. — Przewidywana pula nagród wynosiła 100 tys. zł, ale po przeprowadzonej ocenie, biorąc pod uwagę wysoki poziom przedstawionych projektów, została zwiększona do 130 tys. zł — dodaje Maciej Gramatyka.

Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowskich Górach otrzymała nagrodę w wysokości ponad 7 tys. 700 zł. "Celem prowadzonych zajęć w pracowni będzie ukazywanie elementów i cech środowiska lokalnego, wyjaśnianie ingerencji człowieka w środowisku, analizowanie przyczyn degradacji środowiska oraz akcentowanie wpływu środowiska na organizm ludzki. Został opracowany autorski program edukacji ekologicznej, który będzie obejmował takie tematy, jak: wpływ codziennych czynności i zachowań ludzi na stan środowiska, style życia a wyczerpywanie się zasobów naturalnych, zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym, degradacja środowiska, obszary chronione - zasady zachowania się na obszarach chronionych" - napisano we wniosku.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim złożyła projekt zatytułowany "Zielona wyspa". Nagroda wynosi ponad 6,5 tys. zł. "Celem jest utworzenie pracowni, która będzie oazą bliskości z naturą i miejscem oddziaływania na wszystkie zmysły. Uczniowie namalują mural, będzie położona fototapeta oraz stworzone zostanie arboretum. Pomoce dydaktyczne zostaną wybrane w czterech grupach: zestawy do doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych (mikroskopy z preparatami, obserwatorium glebowe), pomoce ekspozycyjne (modele narządów), biblioteka przyrodnika, nowoczesne technologie i multimedia (tablica interaktywna, rzutnik, aparaty fotograficzne)" - czytamy we wniosku.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Kaletach będzie realizować projekt pracowni "Kropla wody pełna życia". Nagroda wynosi prawie 2,5 tys zł. "W pracowni przyrodniczej, oprócz lekcji przyrody, odbywają się zajęcia szkolnego koła ekologicznego, na którym dzieci rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Szczególny nacisk chcą położyć na zajęcia tematyczne związane z wodą. Ściany będą pomalowane na biało i niebiesko, położona zostanie tapeta związana z wodą. Zostaną powieszone w gablotach prace dzieci z konkursów "Święto drzewa", "Woda jest życiem", Tygodnia Czystości Wód. Zostaną postawione szafy i regały, na których umieszczone zostaną: zielniki, nasienniki, globusy, okazy skał oraz inne pomoce dydaktyczne" - zaproponowała szkoła z Kalet.

Do końca listopada można zgłaszać wnioski do konkursu "Zielona pracownia", który jest przeznaczony dla organów prowadzących placówki oświatowe z województwa śląskiego. Podobnie jak przy konkursie na projekty, jego przedmiotem jest utworzenie ekopracowni, których powstanie wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Mają poprawiać atrakcyjność warunków nauczania uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Termin przyjmowania wniosków upływa 30 listopada. Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków funduszu w formie dotacji do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych. 20 proc. kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu "Zielona pracownia_projekt".

Jarosław Myśliwski

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 46 z 17.11.2015

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.