• Są różne typy przydomowych oczyszczalni ścieków, ale wszystkie są oparte na biologicznej metodzie oczyszczania nieczystości.
    Są różne typy przydomowych oczyszczalni ścieków, ale wszystkie są oparte na biologicznej metodzie oczyszczania nieczystości.
26.08.2015

Przydomowy ekologiczny sposób na ścieki

Pieniądze to nie wszystko, a nikt nie che być truty.  Dlatego z coraz większą dezaprobatą patrzy się na sąsiadów odprowadzających nieczystości do szamba, z którego podejrzanie rzadko wywozi się nieczystości. W przypadku budowy sieci kanalizacyjnej problem szamb z rozbitym dnem rozwiązuje się sam. Ale co robić w przypadkach,  gdy do niektórych gospodarstw domowych jest bardzo daleko, a budowanie do nich sieci kanalizacyjnej byłoby horrendalnie drogie? Rozwiązaniem są  przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ich budowę dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do maja 2012 roku WFOŚiGW dofinansował budowę 192 przydomowych oczyszczalni ścieków, przygotowywano kolejne wnioski na pozyskanie funduszy na następnych 125. Beneficjenci otrzymali pożyczki łącznie na blisko 1,5 mln zł. Dwa lata później było to już 900 przydomowych oczyszczalni, na które fundusz udzielił pożyczek w wysokości prawie 7 mln złotych. — Mieliśmy zapytania osób prywatnych z powiatu tarnogórskiego. Ponieważ o dofinansowanie z funduszu może ubiegać się gmina lub przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, zainteresowani zostali odesłani do potencjalnych beneficjentów — mówi Krystian Smuda, kierownik Zespołu Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód WFOŚiGW w Katowicach.

Beneficjenci w różny sposób realizują przedsięwzięcia związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina zaciąga pożyczkę z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców, którzy za te pieniądze kupują i instalują przydomową oczyszczalnię. Inny sposób to budowa przydomowych oczyszczalni stanowiących własność gminy na działkach mieszkańców. W praktyce najlepiej sprawdza się to drugie rozwiązanie. Mieszkaniec pokrywa koszty eksploatacji oczyszczalni, natomiast gmina ma kontrolę nad funkcjonowaniem urządzenia. Jest to korzystniejsze, ale wymaga większego zaangażowania gminy. — Na przydomowe oczyszczalnie można otrzymać z funduszu pożyczkę, która pokrywa do 80 proc. kosztów kwalifikowanych i jest korzystnie oprocentowana — mówi kierownik Smuda.

Gmina może ubiegać się o umorzenie wykorzystanej pożyczki: do 40 proc. — pod warunkiem przeznaczenia tych pieniędzy na nowe zadania ekologiczne lub do 20 proc. bez warunku spożytkowania umorzonej kwoty na ochronę środowiska.W przypadku biedniejszych gmin, korzystających z subwencji wyrównawczej, umorzenie może sięgnąć nawet 45 proc.

Ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków? — Spełniająca normy przewidziane przez prawo około 10 tys. zł. W przypadku wyposażenia oczyszczalni w urządzenia do terowania i monitorowania koszty wzrastają do kilkunastu tysięcy zł. Warto dodać, że coraz więcej gmin zaczyna monitorować zbudowane przydomowe oczyszczalnie — mówi Krystian Smuda.

Dla gospodarstwa domowego zwykle wystarcza oczyszczalnia przyjmująca do 5 metrów sześc. ścieków na dobę. Oczyszczanie odbywa się w sposób biologiczny, efekt musi spełniać określone normy przez co najmniej 5 lat. To, co opuszcza oczyszczalnię, może zostać odprowadzone do gruntu właściciela posesji i to najczęściej stosowane rozwiązanie. Może też być wykorzystywane do celów gospodarczych, np. do podlewania ogródka.

Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków może powodować jakieś uciążliwości zapachowe? — Przy prawidłowej eksploatacji i odpowiednim uszczelnieniu nie powinno być takich uciążliwości. Istotna jest, co chciałbym podkreślić, prawidłowa eksploatacja — mówi kierownik Smuda.

Jaki jest koszt funkcjonowania oczyszczalni? Na pewno niższy niż szamba, jeżeli oczywiście założymy, że właściciel bezodpływowego zbiornika jest uczciwy i poprzez spowodowanie czy tolerowanie nieszczelności nie truje siebie i innych z powodu wyciekających nieczystości. Ale tu pojawia się problem kosztów ekologicznych, które w przypadku przydomowych oczyszczalni też są niższe.

System rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w oparciu o przydomowe oczyszczalnie ścieków zastosowano w Pietrowicach Wielkich. Jest tam blisko 1200 takich urządzeń, które zaspokajają około 85 proc. zapotrzebowania gminy. Przebieg pracy każdej oczyszczalni nadzorowany jest przez program komputerowy, umożliwiający przesyłanie sygnału o awarii poprzez system GSM. Na potrzeby sprawnego działania oczyszczalni powstało laboratorium, w którym badana jest czystość oczyszczanych ścieków. Z każdej oczyszczalni raz w roku Zakład Gospodarki Komunalnej wozem asenizacyjnym usuwa osad będący naturalnym efektem pracy. Koszt ponoszą mieszkańcy w postaci miesięcznej opłaty ryczałtowej w wysokości 29 zł, bez względu na ilość zrzucanych ścieków.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.