• Przyroda potrafi zaskoczyć nas o każdej porze roku.
    Przyroda potrafi zaskoczyć nas o każdej porze roku. Fot. Jarosław Myśliwski
17.01.2016

Przyroda Srebrnej Góry

Pod koniec ubiegłego roku ukazał się album “Świat przyrody Srebrnej Góry – Bytom i Tarnowskie Góry”. Atutem publikacji są bardzo ładne fotografie, pokazujące ten teren od strony zwykle niezauważanej. Wydanie albumu zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

— Wspólnie z Urzędem Miejskim w Bytomiu postanowiliśmy zwrócić uwagę na atrakcje pogranicza obu miast. Wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW był pierwszym, który powstał we współpracy z inną gminą — mówi Adam Mrugacz, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

Wydanie drukiem publikacji kosztowało blisko 30 tys. zł. Dofinansowanie ze strony WFOŚiGW przekroczyło 23 tys. zł. Album ukazał się w nakładzie 2000 egzemplarzy. Zamieszczone w nim fotografie wykonano na terenie: rezerwatu "Segiet", "Blachówki", zespołów przyrodniczo-krajobrazowych "Doły Piekarskie" i "Suchogórskiego Labiryntu Skalnego", parku kulturowego "Hałda Popłuczkowa" oraz obszaru Natura 2000 "Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie". Zwykle Natura 2000 chroni tereny w pewnym sensie dziewicze, natomiast w przypadku podziemi chodzi o miejsca wydarte naturze przez człowieka, utworzone przez działalność ludzką, ale ponownie przez przyrodę przejęte. Ten obszar Natury 2000 wyznaczono dla ochrony nietoperzy, które tutaj znalazły zimowisko, a ich liczebność szacuje się na kilkanaście tysięcy osobników. Stwierdzono tu występowanie 8 gatunków tych zwierząt w tym nocka dużego, wymienionego w załączniku II dyrektywy siedliskowej. To największy gatunek nietoperza, którego rozpiętość skrzydeł wynosi około 24 cm.

"Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie" obejmują powierzchnię prawie 3500 hektarów położonych na terenie: Tarnowskich Gór, Radzionkowa, Zbrosławic i Bytomia. Poza ssakami podziemia zasiedlają m.in. pajęczaki, skoczogonki, muchówki i chrząszcze. W wyrobiskach występują formy naciekowe: stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, perły jaskiniowe.

Na terenie rezerwatu "Segiet" znajduje się wymieniana w tytule albumu Srebrna Góra, licząca 346 m n.p.m. Teren porastają m.in. imponującej wysokości buki, liczące nawet 150 lat. Można tutaj zobaczyć leje, warpie i inne ślady po dawnym górnictwie kruszcowym, tworzące wyjątkową rzeźbę terenu.

"Były kamieniołom, a dziś stanowisko dokumentacyjne "Blachówka", to jedno z trzech takich miejsc na mapie województwa śląskiego. Na niecałych 6 hektarach, które obejmuje stanowisko, można poznać geologiczną przeszłość tych terenów. Wysokie ściany kamieniołomu, sięgające nieraz 50 metrów wysokości, ukazują piękno dolomitu i potęgę natury. Widać w nich przekrój geologiczny triasu, więc miejsce to jest nie lada gratką dla geologów. Jednak to nie wszystkie jego tajemnice. To tutaj znajduje się jedno z wejść do podziemi bytomsko-tarnogórskich" – napisano w publikacji.

O "Hałdzie Popłuczkowej" pisaliśmy zwykle w kontekście dewastacji. W albumie można zobaczyć fotografie tego miejsca wykonane z lotu ptaka. Hałda jest pozostałością po płuczce rud cynku, działającej w latach 1840-1912. Z tego wzniesienia roztacza się widok na Bobrowniki Śląskie, centrum Tarnowskich Gór i Repty. Widoczny na zboczu kochbunkier jest pozostałością po linii obrony B-2, utworzonej przez Niemców.

Jarosław Myśliwski

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 3 z 19.01.2016

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.