•  Zielona to nie jedyne miejsce w Kaletach, gdzie można podziwiać dziką przyrodę.
    Zielona to nie jedyne miejsce w Kaletach, gdzie można podziwiać dziką przyrodę. Fot. Jarosław Myśliwski
17.05.2017

Przyroda w obiektywie

Kalety wznowiły wydanie wydawnictwa albumowego “Kaletańska natura w obiektywie. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Książka z fotografiami mieszkańców bardzo spodobała się czytelnikom.

Wydanie publikacji wsparł pięć lat temu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dotacja wyniosła prawie 10 tys. zł. – Starając się o dotację, jednocześnie prosiliśmy mieszkańców o nadsyłanie zdjęć przedstawiających walory przyrodnicze naszego miasta. W ten sposób zebrał się spory materiał. Mamy co pokazać i fundusz to docenił. Publikacja zostanie sfinansowana w połowie z budżetu miasta, a w połowie z dotacji. Będzie promowała nie tylko potrzebę ochrony środowiska, ale także Kalety jako miejsce godne odwiedzenia – powiedział wówczas burmistrz Klaudiusz Kandzia.

W Kaletach, gdy chodzi o przyrodę, jest co fotografować. Ponad 81 proc. powierzchni gminy stanowią lasy. To jedna z najbardziej zalesionych gmin województwa śląskiego. Tak podaje Urząd Statystyczny w Katowicach, który wymienia także 12 pomników przyrody znajdujących się w gminie, w tym wyjątkowy cis.

Efekt pracy miłośników fotografii przyrodniczej okazał si zaskakujący. Dlatego podjęto decyzję o wznowieniu albumu. – Tym razem już tylko na koszt gminy dodrukowaliśmy 200 egzemplarzy. Kosztowało to 3800 zł – mówi Klaudiusz Kandzia, burmistrz Kalet.

– Takie publikacje nie tylko promują walory przyrodnicze miejscowości, ale także są formą edukacji dla turystów – mówi Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Poprzednio fundusz dofinansował wydanie m.in "Przewodnika po ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych w Kaletach", jak i same oznaczenie ścieżek. Najkrótsza z nich "Aleja dębów" ma długość około 3 km i położona jest w Truszczycy. Przejście jej zajmuje około 1 godziny. "Główną atrakcją alei są zabytkowe dęby szypułkowe, szacowane na 300 do 600 lat. Cała trasa wpisana została na listę obiektów prawnie chronionych, a w 1989 roku dęby wpisano do rejestru pomników przyrody. Drzew jest sporo, a poza główną aleją znajdują się jeszcze trzy boczne odnogi kierujące się w głąb lasu, wokoło których także rosną długowieczne dęby. Szczególną atrakcją turystyczną są okazy o pustych pniach, tworzących niejako jamę mogącą pomieścić dorosłego człowieka. (...) Na terenach tych występuje także całe bogactwo tutejszej fauny. Ciekawostką w skali województwa były niegdyś żółwie błotne, które dziś już, niestety, trudno spotkać" - czytamy w przewodniku.

Ścieżka "Zielona pętla", długości około 9 km, położona jest w Zielonej. Trasa wiedzie wokół stawów. Piesza wędrówka zajmuje około 1 godz. 30 min. "Największą atrakcją ścieżki są bobry, które obrały stawy w Zielonej za swoje żerowiska. Ich obecność niezaprzeczalnie świadczy o czystości wody i lokalnego środowiska. Bobry razem z łabędziami, których z roku na rok jest na zbiornikach więcej, na trwałe wpisały się w krajobraz Zielonej i są niejako jej wizytówką. Okoliczne tereny słyną również z obfitości ptactwa, którego rolę, jaką spełnia w lasach trudno przecenić, oraz zwierzyny łownej" - czytamy w przewodniku.

Ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą "Z cisem Donnersmarcka" najlepiej pokonać rowerem, ma długość około 22 km. Czas przejażdżki to ok. 3 godziny. Ścieżka rozpoczyna się w Jędrysku i prowadzi przez Lubocz oraz Mikołeskę na Siwcowe, potem wraca do Jędryska. Największą atrakcją jest wiekowy cis.

To co podziwiamy na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych można zobaczyć w albumie "Kaletańska natura w obiektywie. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego".

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 20/2017 z 23.05.2017

komentarze
z gmin
z gmin
z gmin
z gmin
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.