• Nieźle dymimy. A potem to wdychamy.
    Nieźle dymimy. A potem to wdychamy. Fot. Jarosław Myśliwski
17.11.2015

Radzionków z największą dotacją

Prawie 650 tys. zł przekazał w formie dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. Beneficjentami funduszu jest 26 gmin z województwa śląskiego. Największą dotację - 48 800 zł - otrzymał Radzionków.

— Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Informacje w nim zawarte zostaną wykorzystane do podjęcia stosownych działań, pozwalających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Opracowany dokument ukształtuje gospodarkę energetyczną gminy w sposób optymalny do istniejących warunków lokalnych — wyjaśnia Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy WFOŚiGW w Katowicach.

Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. Plany są dokumentami wymaganymi przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020. — Tylko zadania zawarte w tych planach będą mogły zostać dofinansowane z UE. Dlatego tak ważne jest, aby opracować dobry plan gospodarki niskoemisyjnej mówi Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Dlatego katowicki WFOŚiGW uczestniczy w projekcie pn. "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE". Pięciu pracowników funduszu po przejściu kilkutygodniowego szkolenia zakończonego egzaminem otrzymało tytuł certyfikowanego doradcy energetycznego. Opierając się na zdobytej wiedzy i umiejętnościach m.in. z zakresu efektywności energetycznej, transportu, odnawialnych źródeł energii, mają oni pomagać w pierwszej kolejności gminom i powiatom w przygotowywaniu planów gospodarki niskoemisyjnej. Są w stanie także je ocenić. — W zainteresowanych taką pomocą urzędach będą weryfikować programy gospodarki niskoemisyjnej, które są warunkiem, by wziąć udział w konkursach na środki unijne. Doradcy zostali po to wykształceni, żeby fachowym okiem przeglądać programy. Chcemy w ten sposób pomóc samorządom, aby nie przeoczyły czegoś, co mogłoby być przyczyną odmowy udzielenia dofinansowania — mówi prezes Pilot.

Doradcy będą także służyć pomocą w szkoleniu i wsparciu energetyków gminnych oraz przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. — Przewidujemy, iż docelowo odbiorcami usług doradczych mogą być również przedsiębiorcy i osoby fizyczne realizujące zadania służące poprawie efektywności energetycznej obiektów lub procesów oraz zadania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii — dodaje Maciej Gramatyka.

(mir)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 46 z 17.11.2015

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.