•  Eko Karlika 25-lecia dla Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP odebrał wiceprezes Jan Ozga.
     Eko Karlika 25-lecia dla Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP odebrał wiceprezes Jan Ozga.
11.03.2018

Rekin wśród płotek

Istnieje 25 lat i przez ten czas wydał ponad 8 mld zł na ekologię. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach świętuje jubileusz.

– Trudno znaleźć zadanie ekologiczne w naszym regionie zrealizowane bez wsparcia finansowego funduszu. Dzięki innowacyjnym i pomysłowym działaniom wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, począwszy od walki ze smogiem, po wsparcie edukacji dzieci, na przykład przez finansowanie tworzenia w szkołach zielonych pracowni – powiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW podczas jubileuszowej uroczystości, która odbyła się 1 marca w Operze Śląskiej w Bytomiu. – Doświadczeni 25-letnim stażem pracy mamy zamiar nadal wspierać zadania pomagające realizować politykę ekologiczną państwa, uwzględniając oczekiwania regionalnej społeczności.

Fundusz powstał w 1993 r. – Wówczas na fali odbudowy suwerennej i samorządnej Polski narastała świadomość potrzeby zbudowania silnej instytucji finansowej, która wspomagałaby realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej – stwierdził Jerzy Swatoń, prezes WFOŚiGW w latach 1993-2003.

– Kiedyś, podczas spotkania z prezesami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, prezes narodowego funduszu powiedział, że śląski funduszu jest rekinem wśród płotek – stwierdził Andrzej Pilot. Przez ćwierć weku fundusz zainwestował w ekologię prawie 8 mld 125 mln zł.

– To naprawdę imponująca kwota, to kilka budżetów województwa śląskiego – skomentował Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. – Przez te 25 lat wiele się zmieniło, żyjemy w przyzwoitym środowisku. Zostało nam jedno, z czym musimy się zmierzyć jako samorząd województwa śląskiego, wszystkie reprezentowane na tej sali instytucje oraz mieszkańcy - to jest smog. Ale warto przypomnieć, że fundusz inwestował w ochronę powietrza już naście lat temu, gdy jeszcze nie mówiło się o smogu, nie był on nazwany. Jesteśmy i tak najbardziej zanieczyszczonym regionem w Europie, ale to, że ten dystans do najczystszych nie jest aż tak daleki, to także dzięki funduszowi.

Marszałek Saługa zwrócił uwagę na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, w którą zaangażowany jest WFOŚiGW. Powiedział, że dzięki niej pokolenie, które urodziło się 25 lat temu, już zupełnie inaczej myśli o środowisku niż poprzednicy i to jest niezwykle cenne, że być może po nich nie będzie trzeba nic naprawiać, bo po prostu nikt nie będzie psuł środowiska. Życzył na kolejne lata zarządowi i pracownikom samych dobrych pomysłów i by wystarczyło pieniędzy na ich realizację.

Z okazji jubileuszu wręczono odznaczenia i nagrody dla wyróżniających się instytucji oraz beneficjentów współpracujących z funduszem. Na scenie pojawiło się pięciu mieszkańców powiatu tarnogórskiego. Wyróżnienia wręczał tarnogórzanin, prezes Pilot. Eko Karliki 25-lecia trafiły w ręce m.in. burmistrza Tarnowskich Gór Arkadiusza Czecha, burmistrza Kalet Klaudiusza Kandzi, a wyróżnienie dla Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP odebrał wiceprezes Jan Ozga. Imprezę prowadził Krzysztof Respondek z Miasteczka Śląskiego.

Jedne z ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w powiecie tarnogórskim ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Tarnowskie Góry:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych,

- termomodernizacja obiektów oświatowych Gimnazjum nr 4,

- termomodernizacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku OSP w Pniowcu,

- termomodernizacja Przedszkola nr 24 w Strzybnicy,

- Zakład Aparatury Chemicznej Chemet – termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza,

- MTBS – termomodernizacja 3 budynków wielorodzinnych przy ul. Kościuszki, Bończyka, Wojska Polskiego,

- Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. – termomodernizacja budynku Psychiatrii przy ul. Pyskowickiej.

Ożarowice:

- termomodernizacja strażnic OSP w Zendku, Ossach i Niezdarze,

- budowa kanalizacji w ramach projektu kluczowego Infrastruktura Okołolotniskowa MPL Katowice – Pyrzowice.

Radzionków:

- PEC BYTOM – modernizacja systemu ogrzewania budynków jednorodzinnych

w Radzionkowie – budowa sieci ciepłowniczej.

Tworóg:

- program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2015-2018,

- termomodernizacja budynku gminnego przedszkola w Tworogu wraz z wymianą instalacji CO.

Kalety:

- usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych stanowiących pozostałości po Kaletańskich Zakładach Celulozowo-Papierniczych,

- budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach-Miotku.

Świerklaniec:

- przebudowa oczyszczalni ścieków Lemna na oczyszczalnię mechaniczo-biologiczną,

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu.

Zbrosławice:

- budowa stacji uzdatniania wody na ujściu wody w Zbrosławicach,

- kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zbrosławicach.

Krupski Młyn:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie,

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół przy ul. Dąbrowskiego.

Miasteczko Śląskie:

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żyglinie,

- termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Dębiny.

Jarosław Myśliwski


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.