•  W każdej dzielnicy przejechaliśmy głównymi drogami.
     W każdej dzielnicy przejechaliśmy głównymi drogami. Fot. Jarosław Myśliwski
25.01.2018

Rekonesans z Eko Patrolem

Od kilkunastu dni ulicami Tarnowskich Gór przejeżdża Eko Patrol GIG - specjalnie wyposażony samochód. Monitoruje z zamontowanych w nim czujników, a także z drona stan powietrza w mieście. We wtorek, 23 stycznia reporter Gwarka odbył krótki rekonesans Eko Patrolem.

– W każdej dzielnicy przejechaliśmy głównymi drogami. Stan jakości powietrza można określić jako zły, ale nie jako dramatyczny. Przekroczone są średnio dwukrotnie normy pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10. W kilku miejscach natrafiliśmy na stany zanieczyszczeń bardzo wysokie, tam akurat ktoś rozpalał w piecu, albo coś nieodpowiedniego się w nim znalazło – komentuje Adam Hamerla, który z Andrzejem Ferencem prowadzi pomiary zanieczyszczeń powietrza w Tarnowskich Górach.

Pomiar z czujników w przejeżdżającym samochodzie są odczytywane co 5 sekund. Są mniej dokładnie, ale w miejscach, gdzie zanotowano większe zanieczyszczenie, patrol zatrzymuje się, uruchamiany jest dron i z jego pomocą w precyzyjny sposób można ustalić źródło. W takiej sytuacji z drona można punktowo zmierzyć, ile szkodliwych substancji z konkretnego komina w tej chwili się wydobywa.

Przyjeżdżamy ul. Wyszyńskiego koło domu, z którego komina wydobywa się gęsty, żółty dym. Po chwili na wyświetlaczu urządzenia pojawia się wynik pomiaru, widać nagłe pogorszenie się jakości powietrza. Nie ma tłumaczenia, że to tylko barwa dymu, który gdy chodzi o substancje szkodliwe, nie różni się od tego, powstającego ze spalania normalnego paliwa. Urządzenie wskazuje na toksyny. Widać, kto utrudnia życie i szkodzi sąsiadom oraz sobie. Co ciekawe przekroczenia norm w tym rejonie są dwukrotnie większe, niż przy ul. Bytomskiej i Legionów, którą przed chwilą przejeżdżaliśmy.

– Były takie miejsca w Tarnowskich Górach, gdzie zanotowano przekroczenia 1000, 1200 procent normy pyłu PM 2,5. Są to incydentalne przypadki, gdzie stan powietrza w otoczeniu generalnie nie był zły, natomiast z poszczególnych budynków, bardzo często firm, emitowano bardzo wysokie stężenie zanieczyszczeń. W 100 proc. możemy powiedzieć, że nie spalano tam paliwa, bo nawet gdyby było ono bardzo niskiej jakości, nie powodowałoby emisji takich stężeń zanieczyszczeń – mówi Adam Hamerla. Takiego truciciela namierzono m.in. w Pniowcu.

Miejsca, gdzie stwierdzono ponadprzeciętne przekroczenie norm, zostaną naniesione na mapę. W następnych dniach Eko Patrol będzie skupiać się na nich i częściej odwiedzać okolicę. Pokaże to, gdzie w Tarnowskich Górach są największe problemy z jakością powietrza, będzie podstawą do szukania systemowych rozwiązań problemu.

W ubiegłym tygodniu do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach miały trafić pierwsze, jeszcze nieopracowane wyniki pomiarów.

Jarosław Myśliwski

Pomiary obejmują to, co tworzy smog, czyli pył zawieszony oraz tlenek węgla. PM 2,5 przenika przez płuca do krwioobiegu,według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Narażenie na jego działanie skutkuje skróceniem średniej długości życia, nasileniem astmy i innych chorób układu oddechowego, wzrostem liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia. Niektóre rejony Polski są najbardziej zanieczyszczonymi jeśli chodzi o PM 2,5 w całej Unii Europejskiej.


Artykuł ukazał się w GWARKU 5/2018 z 30.01.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.