• Ścieki, po dotarciu do oczyszczalni, oczyszcza się mechanicznie m.in z piasku/
    Ścieki, po dotarciu do oczyszczalni, oczyszcza się mechanicznie m.in z piasku/ Fot. Jarosław Myśliwski
20.02.2017

Rekordowa inwestycja ma pomóc środowisku naturalnemu

13 mln złotych chcą zainwestować Kalety w rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Władze miasta liczą na pomoc Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Po realizacji tej inwestycji Kalety byłyby na ostatniej prostej do skanalizowania całości miasta. Rada Miejska podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki i ubieganiu się o dotację na "Budowę kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy". – W latach 2017-2019 planujemy skanalizować cały Miotek i wybudować przepompownię, która w przyszłości będzie w stanie przyjąć także ścieki z Zielonej i Mokrusa – mówi Klaudiusz Kandzia, burmistrz Kalet. – Nie są to tereny aglomeracji i dlatego nie mamy możliwości uzyskać dofinansowania na budowę z funduszy unijnych. Stąd pomysł, by starać się o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– Chodzi o liczbę mieszkańców na danym terenie. W przypadku Miotka jest zbyt mała, by uznać go za aglomerację. Z tego powodu Kalety mogą starać się o dofinansowanie w funduszu na zasadach szczególnych. 10 lutego wpłynął wniosek miasta w tej sprawie. Gmina ubiega się o 6 mln zł pożyczki i 4 mln zł dotacji. To bardzo dużo i taka wysokość jest możliwa właśnie dzięki zasadom szczególnym – mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Z kasy miasta na kanalizację Miotka mają zostać przeznaczone prawie 3 mln zł. Jest już gotowy projekt, samorząd wydał na niego 120 tys. zł. To prawdopodobnie najdroższa w historii miasta inwestycja. Biorąc pod uwagę, że ubiegłoroczny budżet uchwalono w wysokości 23 mln zł, a rekordowy tegoroczny to 34,5 ml zł, inwestycja za 13 mln zł robi wrażenie. Póki co kwoty zostały wyliczone na podstawie kosztorysu. Władze miasta mają nadzieję, że w przetargu wykonawcy zaproponują niższe ceny.

Podczas poprzedniego etapu kanalizacji Kalet skanalizowano nie tylko Kuczów, położono też kolektor pod ul. Paderewskiego w Miotku. Teraz należy wykonać przyłącza około 250 gospodarstw domowych oraz zespołu szkół. Szacuje się, że z Miotka do kaletańskiej oczyszczalni ścieków trafiałoby około 100 m szesc. na dobę.

Kolejnymi etapami kanalizacji będzie budowa sieci w Mokrusie, Zielonej i Truszczycy. Tutaj szacunki co do ilości ścieków są bardzo różne, a wynika to z uwzględnienia ośrodków wypoczynkowych, które są nad stawami w Zielonej. Przyjmuje się, że w sezonie letnim, gdy przyjadą tam letnicy, ilość ścieków mogłaby sięgnąć 300 m sześc. na dobę. Czy oczyszczalnia ścieków w Kaletach jest w stanie obsłużyć całe miasto? – Obecnie do oczyszczalni trafia 700 m sześc. na dobę, a ma możliwość przyjąć 1200 m sześc. Jest przygotowana na objęcie siecią kanalizacyjną całego miasta – mówi burmistrz Kandzia.

– Poza tym, że pomysł miasta jest dobrze przeanalizowany, decyzja władz miejskich została podjęta w odpowiednim czasie. Jeżeli nowe "Prawo wodne" zostanie przyjęte w takim kształcie, jak jest obecnie procedowane, w przyszłości nie będzie już możliwości uzyskania dofinansowania na takie cele z wojewódzkich funduszy. Pieniędzmi na przedsięwzięcia wodno-kanalizacyjne będzie dysponował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Polskie Wody - podmiot, który ma zostać utworzony – mówi prezes Pilot.

Jeżeli wszystko pójdzie po myśli włodarzy Kalet, budowa ruszy jeszcze w tym, a zakończy się w 2019 r. Pożyczka w wysokości 6 mln zł ma być spłacana w latach 2020-2029.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaletach była prowadzona w latach 2010-2012. Wartość projektu opiewała na prawie 4,5 mln zł, finansowo wspierał go WFOŚiGW w Katowicach.

Po rozbudowie oczyszczalnię dociążono nieczystościami z kanalizacji powstałej w części wschodniej Kalet, zwanej "za torami". Budowa kosztowała około 6 mln zł, katowicki WFOŚiGW udzielił pożyczki w wysokości 2 mln zł, natomiast 1,8 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Potem skanalizowano Drutarnię. Miasto dało na ten cel 1 mln zł, WFOŚiGW — 2 mln dotacji i 2 mln pożyczki na preferencyjnych warunkach. Spłatę pożyczki rozłożono na lata 2014-2022, ale miasto spotkała miła niespodzianka. Najpierw Kalety starały się o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Drutarni z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, jednak wniosek znalazł się na liście rezerwowej. Wtedy rada miejska musiała rozstrzygnąć dylemat: prowadzić inwestycję z o wiele mniej korzystnym dofinansowaniem, czy odłożyć ją do nie wiadomo kiedy. Ostatecznie zdecydowano się sięgnąć po dotację i nisko oprocentowaną pożyczkę z WFOŚiGW. Już po zakończeniu budowy okazało się, że z realizacji 7-letniego RPO pozostały oszczędności, z nich zrefundowano m.in. część kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w Drutarni. Kalety dostały 2 mln 134 tys. zł.

Niedawno zakończyła się kanalizacja Kuczowa. Sieć budowano tam w latach 2013-2015. Z WFOŚiGW podpisano umowę na dotację w wysokości 2 mln 400 tys. zł oraz pożyczkę na preferencyjnych warunkach w takiej same wysokości. Miasto wyłożyło na budowę około 2,5 mln zł, w tym podatek VAT w wysokości 1 mln 400 tys. zł, który odzyskało po zakończeniu inwestycji. Długość sieci to blisko 4,5 km, z czego 2 km to kolektor tłoczny. Do kanalizacji przyłączono ponad 250 gospodarstw domowych, w których mieszka 1500 osób.

Jarosław Myśliwski

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 8/2017 z 21.02.2017

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.