• — W ciągu 20 lat fundusz przeznaczył około 100 mln zł na zachowanie cennego, zabytkowego drzewostanu, który jest unikalny w skali województwa śląskiego — powiedział Andrzej Pilot, prezes katowickiego WFOŚiGW. Na zdjęciu nasa
    — W ciągu 20 lat fundusz przeznaczył około 100 mln zł na zachowanie cennego, zabytkowego drzewostanu, który jest unikalny w skali województwa śląskiego — powiedział Andrzej Pilot, prezes katowickiego WFOŚiGW. Na zdjęciu nasa Fot. Jarosław Myśliwski
05.01.2016

Rok z funduszem

Co istotnego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego wydarzyło się w 2015 roku? Informowaliśmy o tym na stronie “Ekologia z zyskiem”. Przeglądamy wydarzenia z roku, który dopiero co się skończył i przypominamy kilka artykułów.

11 mln zł na III fazę

Na początku 2015 roku dzieliliśmy się z czytelnikami dobrą wiadomością na temat dofinansowania III fazy budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach. W artykule "11 mln na kanalizację" informowaliśmy, że w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zapadła decyzja o przyznaniu Tarnowskim Górom dofinansowania na kontynuację, trwającej od kilku lat, budowy kanalizacji. Na III fazę, której koszt oszacowano na 16,4 mln zł, miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości prawie 11 mln zł. Prace objęły skanalizowanie domostw, w których mieszka 771 osób. Dodatkowo projekt w Śródmieściu pozwolił podłączyć do sieci 133 mieszkańców. Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ale przy takich zadaniach, jak III faza budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach dysponentem pieniędzy jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ekologiczny wypoczynek

W lutym ukazał się artykuł o wsparciu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach organizacji zimowisk. Przekazano na ten cel ponad 140 tys. zł. Wcześniej dofinansowywano jedynie zielone szkoły i wyjazdy w czasie letnich wakacji. To dlatego, że zgodnie z regulaminem na pomoc funduszu mogli liczyć tylko organizatorzy wyjazdów trwających co najmniej 14 dni. — Teraz dofinansowywane są wyjazdy dzieci w okresie ferii zimowych, które nie mogą trwać krócej niż 7 dni — mówił Andrzej Pilot, od grudnia 2014 r. prezes WFOŚiGW.

Podczas ubiegłorocznych ferii zimowych fundusz dofinansował wypoczynek około 600 dzieci. Jednym z miejsc, gdzie odbyło się zimowisko ze wsparciem funduszu, był ośrodek harcerski Hufca Ziemi Lublinieckiej w Kokotku. Zorganizowano tam dwa turnusy, w których wzięło udział po 10 zuchów i 20 harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników.

Dwa miesiące później "Gwarek" informował, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dofinansowanie dla Radzionkowa i Tworoga na organizację tzw. zielonych szkół oraz Fundacji na rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie" na profilaktykę zdrowotną najmłodszych. Radzionków otrzymał z funduszu 21 970 zł na wyjazd 113 dzieci do nadmorskich miejscowości Dziwnówek i Władysławowo. Z gminy Tworóg 45 dzieci ma pojechać do nadmorskiej Jastrzębiej Góry.

Fundusz wspiera szpital

W kwietniu ukazał się artykuł na temat czterech inwestycji, które dofinansował WFOŚiGW w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach. W sumie do szpitala miało trafić ponad 3,3 mln zł, a oszczędności, które będą skutkiem inwestycji, szacowano na 550 tys. zł rocznie. Na termomodernizację budynku głównego i budynku oddziału psychiatrycznego szpitala fundusz udzielił pożyczki na preferencyjnych warunkach, w wysokości 1 miliona 37 tys. zł. Promesa na pożyczkę w wysokości 791 tys. zł dotyczyła termomodernizacji 5 mniejszych szpitalnych budynków administracji, archiwum itd. Kolejne dofinansowania dotyczyły – budowy instalacji fotowoltaicznej oraz ucyfrowienia pracowni RTG tarnogórskiego szpitala. To ostatnie zadanie miało na celu eliminację wykorzystywania środków chemicznych do wywoływania klisz, które są niebezpieczne dla środowiska.

Dobrze wykorzystane umorzenie

W maju informowaliśmy, że miastu Tarnowskie Góry została umorzona kwota 1 mln 166 tys. zł. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umorzenie dotyczyło pożyczki, którą Tarnowskie Góry otrzymały na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach III etapu programu ograniczenia niskiej emisji. — Cieszy to, że miasto wykorzystuje te pieniądze na dalsze ograniczanie niskiej emisji. To dobry kierunek, gdy środki trafiają do ludzi, by zachęcać ich do działań proekologicznych — komentuje prezes Andrzej Pilot.

Pod koniec listopada WFOŚiGW umorzył Tarnowskim Górom spłatę kolejnej kwoty z pożyczki, tym razem w wysokości prawie 1 mln zł.

Zielone czeki

W czerwcu informowaliśmy o przyznaniu "Zielonych czeków". To przyznawane przez WFOŚiGW od 1994 roku nagrody, które trafiają do osób podejmujących działania proekologiczne na terenie naszego województwa. W 2015 roku laureaci wyłonieni zostali w sześciu kategoriach. Spośród 55 wniosków wybrano 13 osób, które otrzymały zielone czeki. Wśród nich byli także reprezentanci powiatu tarnogórskiego.

Nagrodę zespołową odebrali przedstawiciele Stowarzyszenia "Nasze Kalety", popularyzującego wiedzę ekologiczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. — Jesteśmy organizacją z małej miejscowości z niewielką ilością członków, dlatego jest nam trudniej podejmować jakiekolwiek inicjatywy, a taka forma docenienia dopinguje nas jeszcze bardziej do działania — informuje Radosława Radziwończyk-Gabryś, która razem z Adamem Gabrysiem oraz Izabelą Cogiel, znalazła się wśród nagrodzonych.

Nagrodę indywidualną za działania promujące trasę rowerową "Leśno Rajza", a szczególnie za pomysł nakręcenia filmu przyrodniczego o niej, otrzymał Jarosław Myśliwski, redaktor naczelny naszej gazety. Leśno Rajza to rowerowy szlak biegnący przez: Kalety, Koszęcin, Miasteczko Śląskie, Świerklaniec, Tworóg i Woźniki. Film, który rozdawaliśmy z naszą gazetą we wrześniu 2013 r., w przystępny sposób opowiada o przyrodniczych zakątkach regionu.

W kategorii działania popularyzatorskie i promocja postaw ekologicznych dyplom honorowy otrzymali nauczyciele z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal oraz Jarosław Wesołek. Pedagodzy są pomysłodawcami i organizatorami konkursów, warsztatów i wykładów ekologicznych.

Wędrowanie na zielono

Latem zachęcaliśmy do skorzystania z dopiero co oddanej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej Nauka i zabawa na Leśnej Rajzie. — Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał Kaletom na urządzenie ścieżki 14 200 zł — informuje prezes Pilot. Nowoczesne, interaktywne tablice – gry w ciekawy sposób informują o bogactwie otaczającej przyrody.

Ścieżka zaczyna się nieopodal pałacu w Zielonej. Nad dolnym stawem umieszczono tablicę-grę "Sprawność - ekolog". Nie za dużo informacji, za to bardzo sugestywna grafika obrazująca i objaśniająca życie w stawie. Tablica, podobnie jak inne, zawiera elementy weryfikujące wiedzę gracza. To pięć sześciennych kostek z ilustracjami. Kolejne przystanki to: "Sprawność – ornitolog - poznajemy ptaki", "Sprawność – dendrolog - poznajemy drzewa" oraz przy Garbatym Moście na Małej Panwi – "Światowid - grzyby leśne". Cała trasa liczy około 9 kilometrów, można ją pokonać pieszo lub na rowerze.

Parki pod szczególnym nadzorem

W 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował prace pielęgnacyjne, prowadzone w 19 zabytkowych parkach, na kwotę prawie 1 mln 100 tys. zł. — W ciągu 20 lat fundusz przeznaczył około 100 mln zł na zachowanie cennego, zabytkowego drzewostanu, który jest unikalny w skali województwa śląskiego — powiedział Andrzej Pilot, prezes katowickiego WFOŚiGW podczas konferencji, która na początku października odbyła się w parku Repeckim.

— Od 1995 roku z WFOŚiGW w Katowicach zawarliśmy 22 umowy, dotyczące ochrony drzewostanu i edukacji ekologicznej. Bez wsparcia funduszu większość tych projektów nie zostałaby zrealizowana — powiedział Piotr Węgrzyn z GCR.

Jeszcze wiosną informowaliśmy, że WFOŚiGW dofinansował pielęgnację drzewostanu w czterech zabytkowych parkach z naszego terenu, w sumie na kwotę ponad 300 tys. zł. To rekordowe wsparcie funduszu na ten cel dla gmin powiatu tarnogórskiego. Najwyższa dotacja została przyznana na park świerklaniecki. Gmina Świerklaniec otrzyma ponad 201 tys. zł. Fundusz wsparł także prace konserwatorskie w zespole pałacowo-parkowym w Nakle Śląskim. Tarnowskie Góry otrzymały z funduszu dwie dotacje: na park w Reptach oraz na ochronę starodrzewu zabytkowej alei przy ul. Lipowej.

Walcząc ze smogiem

Jak zwykle, jesienią informujemy o problemach związanych z niską emisją. W tym roku dzieliliśmy się wiadomościami o kampanii informacyjno-edukacyjnej WFOŚiGW poświęconej walce ze smogiem. Informowaliśmy o wielu przedsięwzięciach. Jednym z nich było przekazanie przed fundusz w formie dotacji, prawie 650 tys. zł na przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. Beneficjentami funduszu jest 26 gmin z województwa śląskiego. Największą dotację – 48 800 zł – otrzymał Radzionków.

Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. Plany są dokumentami wymaganymi przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE, w ramach perspektywy 2014-2020. — Tylko zadania zawarte w tych planach będą mogły zostać dofinansowane z UE. Dlatego tak ważne jest, aby opracować dobry plan gospodarki niskoemisyjnej mówi Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Aby pomóc w prawidłowym przygotowaniu planów katowicki WFOŚiGW wyszkolił pięciu doradców energetycznych, którzy mają w tym zakresie pomagać gminom i powiatom.

Pracownie na zielono

Zupełnie nowym przedsięwzięciem w tym roku były konkursy na dofinansowanie pracowni ekologicznych w szkołach: jeden na projekty, drugi na ich realizację. To pierwszy taki program, gdzie udzielamy dofinansowania nawet do 100 proc. kosztów komentuje prezes Andrzej Pilot. W listopadzie rozstrzygnięto pierwszy z konkursów. Wśród 22 nagrodzonych znalazły się trzy szkoły z powiatu tarnogórskiego. Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowskich Górach otrzymała nagrodę w wysokości ponad 7 tys. 700 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim – ponad 6,5 tys. zł, a Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Kaletach – prawie 2,5 tys. zł.

Karliki ekologiczne

Rok kończyliśmy informacją o rozstrzygnięciu konkursu Ekokarlik.Wśród sześciu laureatów, aż dwóch jest z powiatu tarnogórskiego. To Kalety i Krupski Młyn. — Krupski Młyn to jedna z najmniejszych gmin w naszym regionie, ale jest beneficjentem wojewódzkiego funduszu od samego początku. W Kaletach w ostatnim czasie burmistrz Kandzia wdrożył tyle inicjatyw ekologicznych, uważam więc za jak najbardziej zasadne, że miasto nosi miano leśnego zakątka Śląska — mówi prezes Pilot. — Po zainteresowaniu Ekokarlikiem i konkursami na pracownie widać, że był to strzał w dziesiątkę.

(mir)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 1 z 04.01.2016

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.