05.02.2017

Samorządowcy do ministra

Kolejne samorządy podejmują uchwały wnioskujące o odstąpienie od wprowadzenia zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, dotyczących organizacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ubiegłym tygodniu taki apel przyjęła rada powiatu w Tarnowskich Górach. Uchwałę wysłano do Ministerstwa Środowiska, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Sejmu RP.

Wojewódzkie fundusze są jednymi z wielu instytucji samorządowych. W przeciwieństwie do narodowego funduszu, który podlega rządowi, te podległe są samorządom wojewódzkim. Tak było do tej pory, ponieważ pod obrady sejmu trafił poselski projekt zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. "Planowane zmiany ograniczą samodzielność instytucjonalną WFOŚiGW, a sposób wyboru i skład rad nadzorczych spowoduje, że o kierunkach wydatkowania środków oraz o liście zadań priorytetowych będą decydować wyłącznie przedstawiciele strony rządowej, w tym ministra środowiska i narodowego funduszu. Władze samorządowe, mając wyłącznie jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, zostaną pozbawione wpływu na kierunki dofinansowania zadań na terenie województwa" – napisano na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.

– W zasadzie doprowadzi to do zniszczenia systemu wojewódzkich funduszy, który został wprowadzony kilkanaście lat temu i sprawdził się. Był bardzo korzystny dla gmin, pieniądze były dzielone proporcjonalnie do potrzeb i na problemy, które gminy same uznawały za najważniejsze – mówi Andrzej Pilot, prezes katowickiego WFOŚiGW.

(mir)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 6/2017 z 07.02.2017

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.