•  Na stronie praca.gov.pl należy założyć konto, następnie zalogować się i wybrać odpowiedni formularz.
    Na stronie praca.gov.pl należy założyć konto, następnie zalogować się i wybrać odpowiedni formularz. Fot. PUP
24.03.2020

Straciłeś pracę? Zarejestruj się w urzędzie pracy przez internet

Dobra wiadomość jest taka, że do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach nie zgłasza się póki co większa niż zwykle liczba bezrobotnych. Żadna z firm mających siedzibę w powiecie tarnogórskim nie przesłała oficjalnego zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Ze względów bezpieczeństwa, tarnogórski PUP podobnie jak inne urzędy, wprowadził ograniczenia w kontakcie z petentami.

Preferowany sposób rejestracji bezrobotnych to zgłoszenie przez internet. Na stronie praca.gov.pl należy założyć konto, następnie zalogować się i wybrać odpowiedni formularz. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Decyzja o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy zostanie przesłana w formie elektronicznej na konto na portalu praca.gov.pl.

Gdzie założyć profil zaufany?

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do elektronicznego konta bankowego, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego poprzez swoje konto w banku. Poczta Polska informuje, że profil zaufany można założyć na platformie Envelo.

Pocztą lub w urzędzie

W wyjątkowych sytuacjach osoby, które nie mają możliwości dokonania rejestracji drogą elektroniczną, mogą zarejestrować się poprzez wypełnienie wniosku wraz z załącznikami (koniecznie nalezy podać nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej), złożenie wszelkich wymaganych podpisów oraz załączenie kopii dokumentów (m. in. świadectw pracy, dyplomów, świadectw szkolnych).

Tak przygotowany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry. Drugi sposób: dokumenty, w zamkniętej kopercie, można także wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku (skrzynka wystawiona przed urzędem od poniedziałku do piątku w godz. 8–14). Tam też można pobrać wnioski o dokonanie rejestracji lub wydrukować ze strony internetowej urzędu. (mir)


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.