•  5 marca, w kolejne rocznice wydania rozkazu o wymordowaniu jeńców polskich w ZSRR, Rodzina Katyńska w Tarnowskich Górach organizuje uroczystości upamiętniające ofiary "Golgoty Wschodu" .
     5 marca, w kolejne rocznice wydania rozkazu o wymordowaniu jeńców polskich w ZSRR, Rodzina Katyńska w Tarnowskich Górach organizuje uroczystości upamiętniające ofiary "Golgoty Wschodu" . Fot. Krzysztof Garczarczyk
12.03.2018

Strażnicy bolesnej pamięci

Od ćwierć wieku Rodzina Katyńska w Tarnowskich Górach organizuje uroczystości upamiętniające jeńców polskich pomordowanych w ZSRR wiosną 1940 r. 5 marca pod tablicami pamiątkowymi na murach kościoła św. św. Apostołów Piotra i Pawła, Aresztu Śledczego i komendy policji złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Wśród kilkunastu tysięcy Polaków zamordowanych w 1940 r. przez oprawców z NKWD byli również mieszkańcy ziemi tarnogórskiej: oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Straży Więziennej. Zabitych strzałami w tył głowy grzebano w bezimiennych "dołach śmierci" w Katyniu, Miednoje, Charkowie-Piatichatkach i Bykowni, gdzie dziś znajdują się polskie cmentarze wojenne.

Już w 1990 r. w Tarnowskich Górach odbyło się pierwsze spotkanie rodzin pomordowanych jeńców, a 12 maja 1992 r. zostało zarejestrowane stowarzyszenie Rodzina Katyńska. Jego członkowie od 25 lat organizują w mieście uroczystości ku czci ofiar "Golgoty Wschodu". W marcu (w kolejne rocznice wydania przez najwyższe władze ZSRR rozkazu o wymordowaniu jeńców) składane są kwiaty i zapalane znicze pod tablicami pamiątkowymi, a w kwietniu w kościele św. św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiana jest msza święta. – Naszą powinnością jest przypominanie o jednej z największej zbrodni XX wieku – zaznacza Krystyna Zatoń, prezes tarnogórskiej Rodziny Katyńskiej, córka Józefa Urbańczyka, starszego strażnika Straży Więziennej, zamordowanego w Twerze (d. Kalinin).

Do zeszłego roku uroczyste spotkania z udziałem przedstawicieli Rodziny Katyńskiej, władz miejskich i powiatowych, policji, Służby Więziennej, Wojska Polskiego, NSZZ "Solidarność", organizacji społecznych, młodzieży szkolnej, mieszkańców miasta odbywały się pod kościołem św. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Aresztem Śledczym. Teraz po raz pierwszy spotkano się przy Komendzie Powiatowej Policji przy ul. Bytomskiej. W minionym roku, z inicjatywy koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, na murze komendy umieszczono tablicę ku czci policjantów ziemi tarnogórskiej pomordowanych przez NKWD.


Artykuł ukazał się w GWARKU 11/2018 z 13.03.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.