28.09.2018

Superradni kadencji 2014-2018. Rozstrzygnięcie plebiscytu

W esemesowym głosowaniu czytelnicy Gwarka wskazali najlepszych radnych mijającej kadencji. W nagrodę laureaci otrzymają miejsce na łamach naszego tygodniku, które mogą wykorzystać na kampanię wyborczą.

Głosowanie trwało od wtorku do piątku, radnych można było wybierać w trzech kategoriach: radni gmin liczących więcej niż 10 tys. mieszkańców, radni gmin do 10 tys. oraz radni powiatowi.

Superradni dużych gmin to: Adrian Wolnik (135 głosów) z Tarnowskich Gór. Miejsce drugie zajęła również radna z Tarnowskich Góry Danuta Fleszar, która otrzymała 124 głosy. Obydwoje startują w nadchodzących wyborach samorządowych do tarnogórskiej rady miejskiej. Superradnym w naszym plebiscycie został też Jarosław Wasążnik (84 głosy), który obecnie zasiada w radzie gminy w Świerklańcu. Wasążnik ponownie startuje w wyborach i stara się o mandat w Świerklańcu.

Superradni gmin liczących do 10 tysięcy mieszkańców to: Agata Bednarek (111 głosów) z Ożarowic. Radna jest obecnie kandydatką na wójta Ożarowic, o czym piszemy w najbliższym Gwarku. Miejsce drugie i tytuł Superradnego otrzymuje również radna z Tworoga Beata Czierpka-Brol, która ubiega się o miejsce w radzie w Tworogu w nadchodzących wyborach samorządowych. Miejsce trzecia - 77 głosów - zdobył Franciszek Sufa z Krupskiego Młyna. Radny jest w tych wyborach samorządowych kandydatem na wójta Krupskiego Młyna, startuje też do rady gminy w Krupskim Młynie.

W kategorii Rada Powiatu Tarnogórskiego miejsce pierwsze zajął Jarosław Ślepaczuk (361 głosów). W tych wyborach Ślepaczuk ubiega się o miejsce w radzie miejskiej w Tarnowskich Górach. Superradnym powiatowym został również Stanisław Wieczorek, na którego oddano 216 głosów. Stanisław Wieczorek chce ponownie zostać radnym powiatowym.

Wszystkim laureatom gratulujemy. Sylwetki Superradnych zamieścimy w naszym bezpłatnym dodatku Z Gwarkiem na Wybory, który będziemy rozdawać w Tarnowskich Górach tuż przed wyborami. Sami kandydaci zaprezentują się na łamach Gwarka w jednym z kolejnych wydań naszego tygodnika. 

Redakcja


Artykuł ukazał się w GWARKU 39/2018 z 02.10.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.