• W Tworogu trwa termomodernizacja siedmiu budynków komunalnych. Jednym z nich jest siedziba Gminnego Ośrodka Kultury.
    W Tworogu trwa termomodernizacja siedmiu budynków komunalnych. Jednym z nich jest siedziba Gminnego Ośrodka Kultury. Fot. Jarosław Myśliwski
27.02.2019

Szanowny sąsiedzie! Przestań nas truć!

– W ubiegłym roku wymieniliśmy 79 pieców w ramach II etapu programu ograniczenia niskiej emisji. W tym roku stawiamy na przeszkolenie pracownika, który pomoże mieszkańcom jak najlepiej wykorzystać program “Czyste powietrze” – mówi Eugeniusz Gwóźdź, wójt Tworoga.

Każda polska gmina ma problemy z niską emisją i każda rodzi lub nie radzi sobie z nimi, dobierając lub zaprzepaszczając okazję do wykorzystania różnych programów. Bardzo często spotykanym jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego z finansową pomocą wojewódzkich funduszy i ochrony środowiska prowadzona jest termomodernizacja i wymieniane są źródła ciepła. Program może być realizowany w różny sposób. Tworóg postawił w ubiegłym roku na wymianę pieców, ale podczas I etapu, zrealizowanego w 2007 r. wspierał także montaż instalacji solarnych.

Na realizację programu Tworóg otrzymał w ubiegłym roku dofinansowanie z katowickiego WFOŚiGW w wysokości 158 tys. zł. – Z budżetu gminy wydaliśmy 364 tys. zł. Wymieniono 79 kopciuchów na 62 kotły opalane ekogroszkiem, 14 gazowych i 3 na pelet – mówi wójt Gwóźdź. Obecnie gmina prowadzi termomodernizację siedmiu budynków komunalnych. To Gminny Ośrodek Kultury, remizy strażackie w Świniowicach, Kotach i Tworogu, szkoła w Boruszowicach, przedszkole w Wojsce i budynek LKS "Orzeł" Koty. W niektórych poza ocieplaniem będą wymieniane także źródła ciepła. – Trzeba dawać dobry przykład – kwituje wójt. Termomodernizacja budynków ma się zakończyć do sierpnia 2019 r.

Fachowiec od "Czystego powietrza"

Do końca marca ma zostać przeszkolony pracownik Urzędu Gminy w Tworogu z zakresu programu "Czyste powietrze". – Mamy obiecaną w tej sprawie pomoc Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zależy mi, żeby jak najwięcej mieszkańców skorzystało z programu, natomiast osoby starsze mogą sobie nie poradzić z wypełnianiem wniosków przez internet. Dlatego chcę im zapewnić pomoc pracownika urzędu, u którego będą mogły dopytać i rozwiać wszelkie wątpliwości – mówi wójt Gwóźdź.

Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

– wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

– docieplenie przegród budynku,

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

– instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania jest wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu, a w przypadku budynków nowo budowanych zakup i montaż nowego, zgodnego z wymogami programu źródła ciepła.

Można otrzymać dotację, pożyczkę bądź jedno i drugie. Wysokość dotacji zależy od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji, to 53 tys. zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł.

Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie. Planowany okres spłaty pożyczki wynosi do 15 lat. Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy na dofinansowanie. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okaż kulturę i chroń naturę

– Nie stawiamy ograniczeń, jeżeli chodzi o odbiór odpadów z tworzyw sztucznych, ale są tacy, którzy dalej palą śmieciami – mówi Eugeniusz Gwóźdź.

Aby to ograniczyć w 2017 r. w Tworogu zrealizowano kampanię ekologiczną "Okaż kulturę i chroń naturę". Gmina otrzymała na nią prawie 17 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całkowity koszt projektu przekraczał 29 tys. zł. W programie Dni Tworoga znalazła się prezentacji na temat ekologicznego palenia w piecach. Wydano 5 tysięcy ulotek, przygotowano krótki film i publikację. W niej wydrukowano zdjęcia nadesłane na ekologiczny konkurs fotograficzny. Tam też zamieszczono list do Szanownego Sąsiada: "Jest nam niezmiernie miło, że możemy wspólnie mieszkać i że jesteś tu z nami. Jednak by radość ta mogła być pełna i niczym niezmącona:

– zadbaj o czystość naszej wspólnej przestrzeni,

– dbaj o swoją posesję i otoczenie,

– nie spalaj śmieci w swoim piecu, nie zatruwaj nas!

– segreguj odpady, usprawniając ich unieszkodliwianie lub dalsze wykorzystywanie.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcesz uszanować naszą prośbę".

"Możesz go wrzucić do skrzynki pocztowej lub wysłać pocztą. Może osoba, do której go wysłałeś, zareaguje, może to przemyśli. A może nie zrobi nic. Ty jednak zrobisz kolejny krok w celu uratowania zdrowia i życia swojego, swoich najbliższych i nas wszystkich" – napisał wójt Gwóźdź do mieszkańców gminy.

Jarosław Myśliwski


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.