06.06.2019

Sześć lat po rewolucji śmieciowej

1 lipca 2013 roku weszła w życie tzw. rewolucja śmieciowa. Przyglądamy się, jak po latach wygląda gospodarka odpadami w Tarnowskich Górach i jakie skutki przyniosła.

Jednym z podstawowych założeń tzw. rewolucji śmieciowej było zwiększenie poziomu odzysku szkła, tworzyw sztucznych i papieru. Stąd podział stawek za odbiór śmieci segregowanych i zmieszanych. Ci, którzy zadeklarowali segregację, płacili mniej.

Wysokość stawek wynika z przetargu na odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowywanie odpadów na terenie gminy. W Tarnowskich Górach odbywa się on raz na 2 lata. Z wybranym oferentem podpisywana jest umowa. Ostatni przetarg odbył się miesiąc temu. Konkurencji nie było, wpłynęła tylko jedna oferta, firmy Remondis i to jej powierzono gospodarkę odpadami w Tarnowskich Górach na najbliższe 2 lata. Oferta była znacząco wyższa niż w poprzednim przetargu, stąd podwyżka stawek zatwierdzonych w ubiegłym tygodniu przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach. Od 1 lipca tarnogórzanie będą płacić miesięcznie od osoby 21 zł w przypadku odpadów segregowanych i 42 zł zmieszanych. Obowiązujące obecnie stawki to odpowiednio 14 zł i 26 zł. Wynikają ze starej umowy, która kończy się z ostatnim dniem czerwca.

Co, gdzie i kiedy?

Odpady zmieszane są odbierane:

– raz na dwa tygodnie w budynkach jednorodzinnych,

– raz na tydzień w budynkach wielolokalowych, niebędących blokami mieszkalnymi, w większości kamienice,

– trzy razy na tydzień w blokach mieszkalnych.

Odpady ulegające biodegradacji są odbierane:

– w budynkach jednorodzinnych:

raz na dwa tygodnie w terminie od kwietnia do listopada,

raz na miesiąc w terminie od grudnia do marca,

– raz na tydzień we wszystkich budynkach wielolokalowych.

Odpady zebrane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i metale, szkło i opakowania wielomateriałowe, papier) są odbierane:

– raz w miesiącu w budynkach jednorodzinnych,

– raz w tygodniu we wszystkich budynkach wielolokalowych.

Odpady wielkogabarytowe są odbierane:

– dwa razy w roku w dniu określonym w harmonogramie dla budynków jednorodzinnych i wielolokalowych

– raz na tydzień w blokach mieszkalnych.

Poza tym każdy mieszkaniec może odwieźć do PSZOK–u nieograniczoną ilość odpadów poza rozbiórkowymi (do tony w ciągu roku).

Odzysk rośnie

Rosną wymogi co do ilości posegregowanych śmieci. W 2013 r. poziom recyklingu wynosił 12 proc. ogółu zebranych odpadów, rok później 14 proc. ale w 2018 r. już 30, w 2019 r. 40, a w 2020 r. będzie to już 50 proc.

– Jak widać skokowo rośnie. To nie jest tak, jak na początku, gdy odsetek wzrastał o 2 proc. z roku na rok. Docelowo mówi się o wzroście nawet do 65 proc. – mówi Piotr Machura, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

W 2018 r. w Tarnowskich Górach zebrano ok. 34 proc. odpadów posegregowanych. Czy w tym roku uda się przekroczyć wymagane 40 proc.? – Zawsze są obawy, że nie. Dlatego planujemy wzmożone kontrole. Już w tej chwili wiadomo, że w przypadku domków jednorodzinnych nie jest źle. Większe problemy są w domach wielorodzinnych – mówi naczelnik Machura.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 22/2019 z 04.06.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.