• W poprzedniej edycji konkursu laureatem była m.in. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach.
    W poprzedniej edycji konkursu laureatem była m.in. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach. Fot. Archiwum
01.12.2016

Szkoły dostaną po 30 tys. zł

28 szkół z województwa śląskiego wygrało dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na utworzenie ekopracowni. Wśród laureatów konkursu są trzy placówki z Tarnowskich Gór. Każda dostanie po 30 tys. zł.

– Projekty mogły dotyczyć ekopracowni na potrzeby nauk: przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych – mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przy ocenie wniosków wzięto pod uwagę przede wszystkim pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Istotnym kryterium wyboru była różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego. Najwyższe kwoty dofinansowania jakie przyznano, wyniosły 30 tys. zł. W sumie WFOŚiGW rozdał ponad 780 tys. zł.

Kilka miesięcy temu Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach i Zespół Szkół w Krupskim Młynie otrzymały nagrody w konkursie na projekty ekopracowni. Szkoły dostały wtedy po 7500 zł.Teraz na realizację otrzymają po 30 tys. zł. 

Chemik przygotował projekt o nazwie "Bio-Chemik". Dofinansowanie zostanie wydane przede wszystkim na modernizację pracowni biologiczno-chemicznej. Wymaga ona zmodernizowania instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, a także doposażenia w nowoczesny sprzęt multimedialny i interaktywny. Dzięki wsparciu WFOŚiGW przyszli technicy analitycy i technicy ochrony środowiska będą mogli samodzielnie przeprowadzać pokazy i eksperymenty, a mając dostęp do specjalistycznego sprzętu (komory osadu czynnego) badać m.in. mikrobiologiczną redukcję zanieczyszczeń.

Zespół Szkół w Krupskim Młynie otrzymał nagrodę za projekt "Ziemia – wspólnota wszystkich istot". W ramach planowanej modernizacji ekopracownia zostanie wyposażona w sprzęt laboratoryjny, badawczy, pomoce dydaktyczne, atlasy i sprzęt multimedialny. Marzeniem nauczycieli było utworzenie w sali kącika hodowlanego oraz założenie ogródka uczniowskiego na pobliskim dziedzińcu. Z pozyskanych środków szkoła planuje także zmodernizować zaplecze, przekształcając je w pokój doświadczalny z ciemnią.

Nagrodzone szkoły z naszego terenu:
- Zespół Szkół w Krupskim Młynie – 30 tys. zł.,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowskich Górach – 30 tys. zł.,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach – 30 tys. zł,
- Zespół Szkół Chemiczno -Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – 30 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce – 28 718,40 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie – 22 547,20 zł.

(mir)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 49 z 06.12.2016

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.