•   Wśród laureatów konkursu na Zieloną pracownię znalazł się tarnogórski Chemik. Na zdjęciu przedstawiciele szkoły z prezesem Andrzejem Pilotem.
      Wśród laureatów konkursu na Zieloną pracownię znalazł się tarnogórski Chemik. Na zdjęciu przedstawiciele szkoły z prezesem Andrzejem Pilotem. Fot. Archiwum
01.01.2018

Tak minął rok z funduszem

Zaczął się od zawirowań wokół Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, spowodowanych propozycją zmiany ustawy. Ale nie wpłynęło to na funkcjonowanie funduszu, który dalej przyznawał dotacje i pożyczki, z których rekordową w powiecie tarnogórskim otrzymały Kalety. Otwierano też kolejne zielone pracownie, przyznano Zielone Czeki i nagrodę EkoAktywni. Podsumowujemy pierwsze półrocze 2017 roku.

Aktywa katowickiego WFOŚiGW to około 1,3 mld zł. Co roku fundusz podpisuje ponad 1000 umów na udzielenie dotacji i pożyczek, wartych około 400 mln zł. O tych pieniądzach decydowali samorządowcy, ale postanowili po nie sięgnąć posłowie. "Planowane zmiany ograniczą samodzielność instytucjonalną WFOŚiGW, a sposób wyboru i skład rad nadzorczych spowoduje, że o kierunkach wydatkowania środków oraz o liście zadań priorytetowych będą decydować wyłącznie przedstawiciele strony rządowej, w tym ministra środowiska i narodowego funduszu. Władze samorządowe, mając wyłącznie jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, zostaną pozbawione wpływu na kierunki dofinansowania zadań na terenie województwa" – napisano na początku roku na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ostatecznie ustawę znowelizowano, ale Sejmik Województwa Śląskiego zmienił także statut katowickiego WFOŚiGW. W efekcie zmieniono skład Rady Nadzorczej, ale nie zmieniono prezesa. Od tego roku uszczuplono za to budżet funduszu o około 50 mln zł, które teraz trafiają do nowego podmiotu Wody Polskie.

Zielone pracownie

Na początku 2017 roku informowaliśmy o wręczeniu dyplomów laureatom konkursu na utworzenie zielonych pracowni. – Projekty mogły dotyczyć ekopracowni przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Najwyższe dofinansowanie, jakie przyznano, wyniosło 30 tys. zł. W sumie WFOŚiGW przeznaczył na dofinansowanie ponad 780 tys. zł.Wśród nagrodzonych były szkoły z naszego terenu: Zespół Szkół w Krupskim Młynie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowskich Górach, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie. Temat konkursu najpierw na projekty, potem na wykonanie zielonych pracowni przewijał się do końca roku. Jeszcze w grudniu informowaliśmy o otwarciu pracowni w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

Zielone pracownie okazały się niezwykle potrzebne w szkołach podstawowych, gdzie wiele lat temu przy wprowadzaniu gimnazjów zlikwidowano pracownie chemiczne i fizyczne, a teraz szybka reforma systemu edukacji przywróciła te przedmioty, ale nie przygotowano do ich prowadzenia zaplecza.

Rekordowa inwestycja dla środowiska naturalnego

"13 mln złotych chcą zainwestować Kalety w rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Władze miasta liczą na pomoc Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Po realizacji tej inwestycji Kalety byłyby na ostatniej prostej do skanalizowania całości miasta. Rada Miejska podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki i ubieganiu się o dotację na "Budowę kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy". – W latach 2017-2019 planujemy skanalizować cały Miotek i wybudować przepompownię, która w przyszłości będzie w stanie przyjąć także ścieki z Zielonej i Mokrusa – mówi Klaudiusz Kandzia, burmistrz Kalet. – Nie są to tereny aglomeracji i dlatego nie mamy możliwości uzyskać dofinansowania na budowę z funduszy unijnych. Stąd pomysł, by starać się o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– Chodzi o liczbę mieszkańców na danym terenie. W przypadku Miotka jest zbyt mała, by uznać go za aglomerację. Z tego powodu Kalety mogą starać się o dofinansowanie w funduszu na zasadach szczególnych. 10 lutego wpłynął wniosek miasta w tej sprawie. Gmina ubiega się o 6 mln zł pożyczki i 4 mln zł dotacji. To bardzo dużo i taka wysokość jest możliwa właśnie dzięki zasadom szczególnym – mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach" - informował Gwarek.

W czerwcu tygodnik donosił, że Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach przyznała dotację i pożyczkę miastu Kalety.

Dotacje i pożyczki

Wiosną odbyły się konsultacje dla podmiotów gospodarczych oraz samorządowców. WFOŚiGW w Katowicach chciał, aby zasady dla wszystkich beneficjantów były jasne i zrozumiałe. – Zależy nam również, by beneficjenci mający największe doświadczenie w sięganiu po nasze środki, podzielili się swoimi uwagami – mówił prezes Andrzej Pilot. – Po raz pierwszy w konsultacjach uczestniczą eksperci z zespołu analiz i zabezpieczeń, bo te elementy są integralną częścią umowy i mogą stać się dla beneficjenta barierą nie do przejścia. Mieszczenie się w priorytetach i osiągnięcie efektu ekologicznego, to jedna strona medalu. Zasady finansowania to druga, bo tak jak w banku każda umowa pożyczkowa musi być odpowiednio zabezpieczona. Z tym nasi beneficjenci niejednokrotnie mają bardzo duże problemy – powiedział.

Na miejscu była również grupa ekspertów od funduszy unijnych, bo WFOŚiGW jest operatorem środków z funduszu Infrastruktura i Środowisko. Projekt nazywa się "Likwidacja niskiej emisji w konurbacji śląsko-dąbrowskiej".

Samochody dla strażaków

31 samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymały ochotnicze straże pożarne w województwie śląskim. Wśród jednostek, do których trafiły, są OSP w Świętoszowicach, Potępie, a także współpracujących często ze strażakami z powiatu tarnogórskiego Górnikach i Kochanowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na ten cel 4,5 mln zł. Dotacja to 25 proc. ogólnych kosztów przedsięwzięcia. Pozostałe 75 proc. pochodzić będzie ze środków własnych OSP, wsparcia gmin oraz dotacji Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Jeżeli chodzi o plany, to jak mówił prezes Pilot w 2018 r. nowe wozy miały trafić do OSP w Nakle Śląskim i Wojsce.

Ogród nie byle jakiej edukacji

Wiosną zapowiadaliśmy warsztaty ekologiczne dla uczniów, na które zapraszał Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie. Udział w warsztatach był bezpłatny, ponieważ ich organizacja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Próbkę można było zobaczyć podczas Dnia Wierzby, który odbył się 26 marca. Na szalkach biokularów wylądowały bazie, zwane także kotkami, które ku zdumieniu dzieci okazały się wierzbowymi kwiatami. Zadaniem uczestników zajęć było znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy to chłopak, czy dziewczyna? Ile znamion ma słupek? Przyglądano się kwiatom wierzby, ale dla porównania można było zobaczyć malutkie bazie rokity czy nieco innego koloru wierzby purpurowej. Dzień Wierzby i warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Zastopować smog

W maju informowaliśmy o programie mającym na celu walkę ze smogiem, który był nastawiony na likwidację niskiej emisji. – Chodzi o likwidacją "kopciuchów" i wymianę na piece minimum 5. klasy – mówił prezes Pilot.

Na wymianę kotła można było uzyskać dofinansowanie w wysokości do 25 proc. kosztów, ale nie więcej niż: 4,5 tys. zł na zakup kotła 5. klasy opalanego węglem, 3 tys. zł na zakup kotła gazowego lub olejowego, 7,5 tys. zł na powietrzną pompę ciepła i 12,5 tys. zł na gruntową pompę ciepła.

Przed rozpoczęciem naboru w siedzibie funduszu w Katowicach został uruchomiony punkt konsultacyjny, pracownicy WFOŚiGW udzielali szczegółowych informacji na temat programu. – Poprzednio zdarzało się, że wnioski były odrzucane ze względów na błędy formalne. Chcemy uniknąć takich sytuacji i pomóc beneficjentom w poprawnym wypełnieniu dokumentów – wyjaśniał prezes.

27 maja w Częstochowie odbyła się Gala "Osobowości i Sukcesy Śląska Roku 2017". Statuetkę Sukces Śląska Roku 2017 otrzymał m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagrodzono go za program Smog stop.

Zielone nagrody

Nagradzał również WFOŚiGW w Katowicach. Zielony Czek trafił w ręce m.in. Czesława Tyrola. Nagrodzony jest leśnikiem, pasjonatem i gawędziarzem, który potrafi w bardzo ciekawy sposób opowiadać o lasach tarnogórsko-lublinieckich. Spod jego pióra wyszły książki "W leśnej dolinie Małej Panwi" oraz "Walory przyrodnicze i kulturowe gminy Koszęcin".

Czesława Tyrola można spotkać na wielu imprezach. Od 18 lat na Święcie Śląska organizuje pokaz wytopu żelaza w dymarkach. Opowiada o dawnych profesjach związanych z lasem: szyndzielorzach, kurzokach czy śmirusach, od których wzięły się nazwiska czy lokalne nazwy.

Wśród nagrodzonych EkoAktywnych znaleźli się: Fundacja na rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie", Stowarzyszenie "Nasze Kalety", Klub Ekologiczny "Zielony Chemik" przy Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Koło Przyrodnicze przy Szkole Podstawowej w Czekanowie. Fundacja otrzymała nagrodę w wysokości 10 tys. zł, pozostałe podmioty - 5 tys. zł.

Jarosław Myśliwski


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.