•  W kwietniu rozstrzygnięto konkurs Zielona pracownia_projekt`2018, skierowany do szkół podstawowych i średnich z województwa śląskiego.
     W kwietniu rozstrzygnięto konkurs Zielona pracownia_projekt`2018, skierowany do szkół podstawowych i średnich z województwa śląskiego.
20.12.2018

Tak minął rok z funduszem

Rok zaczął się od topienia trucicieli, a temat smogu często nam towarzyszył. Ale nie tylko on. Przypominamy najistotniejsze tematy ekologiczne, które poruszaliśmy na łamach “Gwarka” w mijającym roku.

Walka ze smogiem

W styczniu w Tarnowskich Górach rozpoczęła się pilotażowa akcja edukacyjna "Hajcujymy – Nie Trujymy". WFOŚiGW w Katowicach dofinansował ją kwotą 67 tys. zł.

Pomysł na akcję był bardzo prosty: w okresie grzewczym wykonać pomiary zanieczyszczeń powietrza w Tarnowskich Górach i wyniki pokazać mieszkańcom na mapie opublikowanej na stronie internetowej www.smog.tarnowskiegory.pl. Do badań postanowiono wykorzystać dopiero co opracowaną aparaturę Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Dlatego na ulicach Tarnowskich Gór pojawił się Eko Patrol GIG - elektryczny pojazd monitorujący niską emisję, wyposażony w stacjonarną aparaturę pomiarową oraz drona, który prowadził pomiary w miejscach niedostępnych dla samochodu.

Nasz reporter wybrał się na rekonesans z Eko Patrolem. Samochód przejechał koło domu przy ul. Wyszyńskiego, z którego komina wydobywał się gęsty, żółty dym, a po chwili na wyświetlaczu urządzenia pojawił się wynik pomiaru, widać było nagłe pogorszenie się jakości powietrza. – Były takie miejsca w Tarnowskich Górach, gdzie zanotowano przekroczenia 1000, 1200 procent normy pyłu PM 2,5. Są to incydentalne przypadki, gdzie stan powietrza w otoczeniu generalnie nie był zły, natomiast z poszczególnych budynków, bardzo często firm, emitowano bardzo wysokie stężenie zanieczyszczeń. Na 100 proc. możemy powiedzieć, że nie spalano tam paliwa, bo nawet gdyby było ono bardzo niskiej jakości, nie powodowałoby emisji takich stężeń zanieczyszczeń – powiedział Adam Hamerla z Eko Patrolu.

Kolektory i ogniwaW Kaletach walczono ze smogiem m.in. poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Urządzenia pojawiły się na kilkuset prywatnych domach. 6 lutego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się konferencja prasowa poświęcona ograniczeniu niskiej emisji w województwie śląskim. Program pochłonął ponad 5 mln zł. Kolektory słoneczne zamontowano w 179 budynkach mieszkalnych, a ogniwa fotowoltaiczne w 210 gospodarstwach domowych. W ogniwa zostały również wyposażone dwa obiekty użyteczności publicznej: urząd miejski oraz oczyszczalnia ścieków.

Jubileusz WFOŚiGW

W marcu świętowano jubileusz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przez 25 lat wydał ponad 8 mld zł na ekologię.

– Trudno znaleźć zadanie ekologiczne w naszym regionie zrealizowane bez wsparcia finansowego funduszu – powiedział Andrzej Pilot, ówczesny prezes WFOŚiGW podczas jubileuszowej uroczystości, która odbyła się 1 marca w Operze Śląskiej w Bytomiu. – Doświadczeni 25-letnim stażem pracy mamy zamiar nadal wspierać zadania pomagające realizować politykę ekologiczną państwa, uwzględniając oczekiwania regionalnej społeczności.

Z okazji jubileuszu wręczono odznaczenia i nagrody dla wyróżniających się instytucji oraz beneficjentów współpracujących z funduszem. Eko Karliki 25-lecia trafiły w ręce m.in. burmistrza Tarnowskich Gór Arkadiusza Czecha, burmistrza Kalet Klaudiusza Kandzi, a wyróżnienie dla Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP odebrał wiceprezes Jan Ozga.

Konferencja w Zielonej

Wczesną wiosną odbyła się VIII Konferencja w sprawie rozwoju Zielonej. W ostatnich latach ta letniskowa dzielnica Kalet, także dzięki wsparciu funduszu, odzyskała swój blask i przyciąga turystów. Odbudowa kanału ulgi, uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego, montaż drewnianych wiat i siłowni zewnętrznych - wymieniano najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane na terenie zbiorników wodnych od 2011 r. Za pieniądze WFOŚiGW w Zielonej powstały ścieżki edukacyjno-przyrodnicze. Dzięki nim przyjeżdżający nad stawy turyści mogą w ciekawy sposób wiele dowiedzieć się o otaczających ich przyrodzie. Latem "Gwarek" informował o utworzenie kolejnej ścieżki, tym razem na wyspie na dolnym stawie. Zostały tam ustawione cztery komplety edukacyjnych rzeźb drewnianych, przedstawiających ryby słodkowodne, ptaki wodne, wydry i bobry. Dzięki dużym modelom, które powstały przede wszystkim z myślą o dzieciach, można poznać gatunki zwierząt zamieszkujących lokalne środowisko.

Zielone pracownie

W kwietniu rozstrzygnięto konkurs Zielona pracownia_projekt`2018, skierowany do szkół podstawowych i średnich z województwa śląskiego. Wśród laureatów było wiele placówek z powiatu tarnogórskiego. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni: przyrodniczej, biologicznej, ekologicznej, geograficznej, geologicznej czy chemiczno-fizycznej. W tym roku na nagrody przeznaczono 280 tys. zł, a laureaci mogli liczyć na nagrody w wysokości do 6,5 tys. zł.

Na dworski park

166 tys. zł wynosi dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którą otrzymał powiat tarnogórski na rewitalizację zabytkowego parku przy Zespole Szkół Artystyczno–Projektowych w Tarnowskich Górach. Zinwentaryzowano tam 146 drzew i 19 krzewów. – Koszty całego projektu oszacowano na 208 tys. zł. Za te pieniądze zostaną wykonane zabiegi pielęgnacyjne na 87 drzewach i 10 krzewach. Zostanie wyciętych 35 drzew i sfrezowane pnie – informował Michał Kampa, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Jesienią wróciliśmy do parku ponownie, ponieważ WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył ponad 52 tys. zł. na kolejną części tego założenia parkowego, tym razem należącego do szpitala pulmonologicznego. – Ponieważ park jest zabytkowy, drzewostan został oceniony przez dendrologa, wpisanego na listę śląskiego konserwatora zabytków. Na tej podstawie wytypowano drzewa do wycinki. Poza zapewnieniem bezpieczeństwa, celem zabiegów jest dążenie do przywrócenia pierwotnego układu parku – informował Andrzej Adrabiński z działu technicznego Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.

Park na Karłuszowcu nie jest jedynym, którego utrzymanie wsparł WFOŚiGW. Prawie 100 tys. zł otrzymały Tarnowskie Góry na ochronę zabytkowej zieleni w parku Repeckim.

Chemet z dotacją

Zakłady Aparatury Chemicznej "Chemet" z Tarnowskich Gór otrzymały 3 mln 874 tys. zł pożyczki z funduszu. Pieniądze zostały przeznaczone na przebudowę i termomodernizację dachów oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia w zespole hal produkcyjnych przy ul. Zagórskiej w Tarnowskich Górach. Chemet zatrudnia 420 osób. Produkuje, najogólniej mówiąc, opakowania na gazy niebezpieczne: zbiorniki LPG, wagony i zbiorniki do cystern kolejowych, zbiorniki na gazy skroplone, aparaturę chemiczną. Zakład rozszerzył produkcję o zbiorniki kriogeniczne na gazy atmosferyczne i LNG. Zostały one zaprojektowane we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi. Inwestycje tego typu zrealizowano w Skandynawii, a w Polsce w hotelach Bukowina i Białka Tatrzańska, które zasilane są gazem LNG, ponieważ nie ma tam dostępu do gazu ziemnego. – Instalacja jest sterowana zdalnie, stąd z Chemetu. W przypadku alertów powiadamianie odbywa się esemesem na telefon. Nawet posługując się telefonem komórkowym, można szybko zareagować i odciąć instalację, gdyby to miało zapobiec jakiejś katastrofie. Wykonaliśmy 10 takich stacji. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce produkującą tego typu instalacje – mówił prezes Ireneusz Popiół.

Kunszt z lipami

Przy okazji obchodów górniczego święta w parku Kunszt przypomnieliśmy historię rosnących tam drzew. – Dotarły do nas wyniki badań naukowych, które potwierdzają, że lipy zostały posadzone w latach 1830-35. Dlatego pojawiły się na serwisie Rudolfa von Carnalla – mówi Zbigniew Pawlak, przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Wiekowe lipy były kilkakrotnie poddawane zabiegom pielęgnacyjnym, które wspierał finansowo fundusz. Park Kunszt to jeden z obiektów z Tarnowskich Gór wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Czyste powietrze

We wrześniu "Gwarek" informował, że można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze. W Pałacu w Rybnej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące dotacji i pożyczek, które można otrzymać z tego programu.

Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, już istniejących lub nowo budowanych. O Czystym powietrzu rozmawiano podczas VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Panel dyskusyjny Polska bez smogu odbył się 18 października, dokładnie miesiąc po rozpoczęciu naboru wniosków w ramach programu Czyste powietrze. – W tym czasie złożono 1000 wniosków, a 7 tysięcy osób zarejestrowało się na portalu projektu – powiedział Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 50/2018 z 18.12.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.