09.06.2018

Trasy rowerowe w Tarnowskich Górach. Zgłoś uwagi

​Urząd miasta udostępnił mapę projektowanych tras rowerowych, które mają zostać wyznaczone w Tarnowskich Górach. Do 18 czerwca można zgłaszać uwagi do projektu. Dziesięć dni później odbędzie się publiczna dyskusja nad koncepcją, która według planów ma zostać zrealizowana do 2022 roku.

Projekt dostępny jest pod adresem neuteno.pl/TG/. Aby zgłosić uwagę dotyczącą jakiegokolwiek elementu trasy, wystarczy kliknąć w to miejsce, a w wyświetlonym na ekranie formularzu wpisać swoje zastrzeżenia (należy tylko podać swój adres mailowy).

Jesienią poznamy ostateczny przebieg około 25 kilometrów dróg rowerowych, które połączone zostaną docelowo z Centrum Przesiadkowym przy dworcu kolejowym. W jego sąsiedztwie powstaną miejsca parkingowe, w mieście pojawią się natomiast – wg planów - stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz system roweru miejskiego. Wartość całego zadania to około 40 milionów złotych. 85 proc. przedsięwzięcia dofinansować ma Unia Europejska. 

Trasy rowerowe mają połączyć dzielnice z centrum, ale także pełnić funkcję turystyczną.

Objaśnienie do kolorów i symboli na mapie:

DDR 2-kierunkowy, oznacza dwukierunkową drogę dla rowerów - wydzielona poza jezdnią dwukierunkowa droga dla rowerów o szerokości minimum 2 m

DDR 1-kierunkowy, oznacza dwukierunkową drogę dla rowerów - wydzielona poza jezdnią jednokierunkowa droga dla rowerów o szerokości minimum 1,5 m. Rowerzyści mogą poruszać się tylko w jednym kierunku.

CPR 2-kierunkowy, oznacza tzw. ciąg pieszo - rowerowy - droga dla rowerów i pieszych bez podziału w ruchu mieszanym. Szerokość minimum 3 m. Na takim ciągu pierwszeństwo ma pieszy.

C16+T22 - chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym - rowerzysta może korzystać nieobligatoryjnie z chodnika (może także jechać jezdnią). Takie rozwiązanie wykorzystuje się tylko w sytuacjach szczególnych (uzupełnienie spójności trasy rowerowej). Minimalna szerokość chodnika z dopuszczalnym ruchem rowerowym to 2 m. Pierwszeństwo ma pieszy.

pasy dla rowerów - wyznaczone w jezdni pasy ruchu dla rowerów o szerokości 1,5 m. Na pasach ruchu dla rowerów rowerzysta może poruszać się tylko w jednym kierunku

kontrapas - kontrapas rowerowy - to pas ruchu dla rowerów wyznaczony w jezdni "pod prąd" na ulicy jednokierunkowej. Takie rozwiązanie skraca czas podróży rowerzystów.

kontraruch - kontraruch rowerowy - rowerzysta na ulicy jednokierunkowej może poruszać się w dwóch kierunkach. Kontraruch wyznaczony jest za pomocą znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

ruch ogólny - oznacza, że ruch rowerowy odbywa się w jezdni na zasadach ogólnych (brak wydzielonej infrastruktury rowerowej). Są to ulice o funkcji dojazdowej, gdzie ograniczony jest ruch pojazdów ciężarowych, występuje stosunkowo nieduże natężenie ruchu pojazdów. Na takich ulicach wprowadza się fizyczne środki uspokojenia ruchu w postaci np. szykan: zwężenia jezdni, progów zwalniających oraz ograniczenie prędkości. Ruch rowerowy w jezdni na zasadach ogólnych planuje się także w sytuacjach szczególnych, kiedy nie ma możliwości wyznaczenia infrastruktury rowerowej (bliska zabudowa, wąska przestrzeń poza jezdnią).


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.