•  Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół na tle altany przy dawnym hotelu "Wolne Miasto Górnicze", okres międzywojenny wł.: Muzeum w Tarnowskich Górach.
     Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół na tle altany przy dawnym hotelu "Wolne Miasto Górnicze", okres międzywojenny wł.: Muzeum w Tarnowskich Górach.
07.11.2019

Tu było Tarmilo

Ładny budynek przy ul. Opolskie 1 należał kiedyś do “Tarmilo”. – Tu była sala narad, na dole miesił się klub zakładowy – wspomina Jadwiga Sawicka, która w “Tarmilo” przepracowała ponad 40 lat. Historia domu jest jednak znacznie dłuższa niż tarnogórskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego.

– Budynek wzniesiony został w początkach XIX wieku na bazie dwóch szesnastowiecznych kamienic. Wcześniej w miejscu tym znajdowała się urząd pocztowy co potwierdza najstarszy z zachowanych planów miasta z 1797 roku. Według zachowanego z 1812 roku planu wykonanego przez Lamberta dom…


Artykuł ukazał się w GWARKU 44/2019 z 05.11.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.