18.01.2016

Usuń azbest!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Program jest prowadzony przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

— W sumie można otrzymać pieniądze pokrywające całość kosztów usunięcia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych. Z WFOŚiGW można otrzymać dotację na 50 proc. kosztów, ale nie więcej niż 400 zł na tonę. Podobną dotację można uzyskać ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Orientowaliśmy się jak wygląda cena tego typu usług na rynku i waha się od 600 do 800 zł za tonę wyrobów azbestowych — mówi Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW.

Beneficjentami mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, które:

- przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest,

- posiadają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, a przedsięwzięcie jest z nim zgodne.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane i rozpatrywane w trybie ciągłym, przy czym przyznanie dofinansowania zależne będzie od posiadanych przez WFOŚiGW środków przeznaczonych na realizację programu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 maja 2016 r. Zadania, które otrzymają dofinansowanie, muszą zostać zrealizowane do 31 października 2016 r.

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w regulaminie naboru wniosków. Warunki dofinansowania zadań określone zostały w "Szczególnych zasadach dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". Oba dokumenty a także wzór wniosków dostępne są na stronie www.wfosigw.katowice.pl. Informacje można uzyskać także kontaktując się z Zespołem Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi pod numerami telefonów: 32-603-22-41, 32-603-22-42, 32-603-22-51.

(mir)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 3 z 19.01.2016

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.