31.05.2017

W celu likwidacji niskiej emisji

Ponad 16 mln zł wyniesie dotacja WFOŚiGW w Katowicach na projekt “Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków 2015-2020”. Niedawno umowę w tej sprawie podpisali Andrzej Pilot, prezes funduszu i Henryk Dolewka, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bytomiu, w obecności Damiana Bartyli - prezydenta Bytomia, Gabriela Tobora - burmistrza Radzionkowa i przybyłych przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacja w wysokości ponad 16 mln zł zostanie przeznaczona na przebudowę i modernizację ok. 14 km nowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej oraz ok. 3,2 km zewnętrznych instalacji odbiorczych. Projekt obejmuje również likwidację 10 grupowych węzłów cieplnych i równoczesną budowę 188 nowoczesnych indywidualnych węzłów. – Całkowity koszt projektu wynosi ponad 46 mln zł. Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu planowana jest w latach 2017 – 2020 – mówi prezes Pilot.

Pieniądze pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Energii, pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko - dąbrowskiej.

Pieniądze na radzionkowsko-bytomski PEC pochodzą z poddziałania dotyczącego sieci ciepłowniczych, ale inna część programu przewiduje dofinansowanie "głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych". – Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek z Tarnowskich Gór złożyła wniosek na głęboką termomodernizację dwóch bloków przy ul. Alei Kwiatów 1 i 3. Dofinansowanie przekracza 1,3 mln zł przy kosztach kwalifikowanych prawie 1,8 mln zł – mówi prezes Pilot.

Zakładany efekt ekologiczny to roczny spadek emisji CO 2 o 70 proc., ograniczenie zużycia energii końcowej o 60 proc.

Wniosek SM Gwarek został pozytywnie oceniony przez WFOŚiGW i czeka na akceptację Ministerstwa Energii.

(mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 22/2017 z 06.06.2017

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.