• Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odwiedził harcerski ośrodek w Poraju.
    Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odwiedził harcerski ośrodek w Poraju.
26.08.2015

Wakacje z funduszem

Harcerski Ośrodek Wodny w Poraju jest jednym z wielu miejsc, w których organizowany jest wakacyjny wypoczynek dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Od 1997 roku fundusz dofinansował Chorągiew Śląską Związku Harcerstwa Polskiego kwotą prawie 10 mln 694 tys. zł. Jak wykorzystywane są pieniądze z dofinansowania? Przyglądał się temu Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który pod koniec lipca pojechał do ośrodka w Poraju.

Odwiedzającym harcerski ośrodek w Poraju zaprezentowane zostały warunki, w jakich wypoczywają dzieci i młodzież z województwa śląskiego oraz prowadzone podczas trwania obozu programy edukacyjne. Prezes Pilot z uznaniem odniósł się do wakacyjnej oferty ZHP oraz prowadzonych działań z zakresu edukacji ekologicznej. — Cieszę, że WFOŚiGW w Katowicach współpracuje z takimi partnerami jak ZHP. Jestem przekonany, że także w przyszłości uda nam się zrealizować wiele wspólnych ciekawych działań — powiedział.

Środki funduszu przekazane organizatorom wypoczynku dla dzieci są przeznaczone na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci wraz z edukacją ekologiczną. — W roku 2015 fundusz wsparł wyjazdy na ferie zimowe kwotą 128 tys. zł, a wyjazdy letnie kwotą 660 tys. zł. Z wyjazdów wakacyjnych skorzysta w tym roku około 3 850 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych. Wnioskodawca organizuje wyjazdy dla dzieci do miejscowości czystych ekologicznie. Zadanie realizowane jest w harcerskich ośrodkach znajdujących się na terenie całej Polski. Organizowane obozy sprzyjają teoretycznemu i praktycznemu doskonaleniu się m.in. w żeglowaniu i pływaniu, w trakcie obozów odbywają się zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży — informuje Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podczas wypoczynku, wspieranego przez WFOŚiGW, zwraca się uwagę na dietę, mającą szczególne znaczenie dla prawidłowego rozwoju. Na obozach organizowane są konkursy ekologiczne, spotkania z leśnikami, zwiady terenowe. Uczestnicy poznają sposoby utylizacji odpadów, zabezpieczania terenów przed skażeniem gleby itd.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.