•  
      Fot. Archiwum policji
14.06.2018

Więcej patroli nad Chechłem i Zieloną

Od połowy czerwca zwiększy się liczba policyjnych patroli nad zalewami Nakło-Chechło i Zieloną w Kaletach. To efekt współpracy policji ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz gminą Świerklaniec. Samorządowcy przeznaczyli na ten cel ponad 30 tysięcy złotych.

Kwota pozwoli na 150 dodatkowych, ośmiogodzinnych patroli nad zalewem Nakło-Chechło oraz 20 ośmiogodzinnych patroli nad nad akwenem Zielona. Będą to patrole piesze i zmotoryzowane. 

Policjanci będą szczególną uwagę zwracać na miejsca rekreacji i wypoczynku, ale również rejon parkingów samochodowych, żeby nie dochodziło do włamań i kradzieży pojazdów. Dodatkowe patrole mundurowych planowane są w dni najbardziej zagrożone przestępczością i wybrykami chuligańskimi. 

(aj)


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.