• Roman Pęcherzewski, kierownik śluzy w Rudzińcu (z lewej) wyjaśnia zasadę działania urządzeń ręcznych, przy pomocy których można otwierać i zamykać wrota śluzy. Pozostawiono je na wypadek awarii napędu elektrycznego. Z prawej strony stoją Andrz
    Roman Pęcherzewski, kierownik śluzy w Rudzińcu (z lewej) wyjaśnia zasadę działania urządzeń ręcznych, przy pomocy których można otwierać i zamykać wrota śluzy. Pozostawiono je na wypadek awarii napędu elektrycznego. Z prawej strony stoją Andrz Fot. Jarosław Myśliwski
10.09.2015

Wpuścić transport w kanał

Żegluga śródlądowa jest jedną z najtańszych, a jednocześnie najbardziej przyjaznych dla środowiska gałęzi transportu. Jako zalety wymienia się relatywnie małe zużycie energii i niewielkie zanieczyszczenie wód, niską emisję zanieczyszczeń powietrza oraz możliwość znacznego zmniejszenia ruchu na drogach, poprzez przejęcie części przewozów transportu samochodowego. Stąd, unijne wsparcie dla rozwoju dróg wodnych. W ramach jednego z projektów remontowany jest Kanał Gliwicki. W czerwcu zakończyła się modernizacja śluzy w Rudzińcu - jej pracy w ubiegłym tygodniu przyglądali się dziennikarze, w ramach wyjazdu zorganizowanego m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Śluza Rudziniec jest trzecią z sześciu na Kanale Gliwickim. Składa się z dwóch bliźniaczych komór, w których śluzowane są barki, statki itd. Każda z komór ma 71,5 metra długości, 12 metrów szerokości, a różnica poziomów wody wynosi 6,25 metra. Jak podaje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach waga zamontowanych wrót na śluzie to 176 ton – wrota poruszane są za pomocą napędu elektrycznego. Obiekt wyposażono w nowoczesną instalację elektryczną, teletechniczną i elektroniczną, a do jej wykonania zużyto ponad 18 km kabli i światłowodów. Modernizacja śluzy, podobnie jak innych obiektów, miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na Kanale Gliwickim, ich sprawności i niezawodność. Prace prowadzono w taki sposób, by nie uniemożliwiały żeglugi.

O efektach trudno w tej chwili mówić, bo na modernizację czekają kolejne śluzy. — Jednak można powiedzieć, że w tym sezonie żeglugowym zauważono wzmożony ruch turystyczny w stosunku do towarowego — mówi Linda Hofman, rzecznik prasowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Kanał Gliwicki wybudowano w latach 1935-1941 w miejsce – istniejącego od początku XIX w. – Kanału Kłodnickiego. Ma 40 kilometrów i 600 metrów długości. Różnica poziomów wody, pomiędzy Gliwicami a ujściem do Odry, wynosi ponad 43 metry. Płynące kanałem barki są sześciokrotnie śluzowane, różnica poziomu wody w różnych obiektach waha się od 4,2 m do 10,4 m. Maksymalna głębokość kanału wynosi 3,5 m, szerokość waha się od 38 do 41 m.

Przy kanale znajdują się trzy duże zbiorniki wodne. Dzierżno Duże powstało w wyrobiskach dawnej kopalni piasku. W 1964 roku skierowano tam wody rzeki Kłodnicy. Jego zadaniem jest między innymi utrzymanie żeglugi na kanale oraz poprawa jakości wód. Po drugiej stronie kanału znajduje się Dzierżno Małe. Zbiornik w Pławniowicach powstał w latach 70. Podobnie jak w przypadku Dzierżna, zagospodarowano tu wyrobiska po kopalni piasku.

Jak podaje RZGW w Gliwicach przewozy towarowe w ostatnich latach wynoszą 400 – 600 tys. ton. Obsługę urządzeń technicznych (jazy, śluzy) dla ruchu żeglugowego zapewnia, zatrudnionych na stałe, 50 osób.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 37 z 15.09.2015

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.