•  Wysokość dotacji i pożyczki zależy od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.
     Wysokość dotacji i pożyczki zależy od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.
02.01.2019

Wsparcie z programu Czyste Powietrze

Od połowy września 2018 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. – W ciągu miesiąca złożono 1000 wniosków, a 7 tysięcy osób zarejestrowało się na portalu projektu – powiedział Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych już istniejących lub nowo budowanych. Skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

O Czystym Powietrzu rozmawiano podczas VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się w październiku minionego roku w Katowicach. Jak podkreślano program ma pomóc chronić środowisko, dzięki oszczędnościom na ogrzewaniu domów zwiększyć domowe budżety. Według założeń zostanie na niego wydane ponad 100 mld zł i te pieniądze mają wesprzeć polską gospodarkę.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na co pieniądze?

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

– wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

– docieplenie przegród budynku,

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

– instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania jest wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu, a w przypadku budynków nowo budowanych zakup i montaż nowego, zgodnego z wymogami programu źródła ciepła.

Kto może otrzymać wsparcie?

Beneficjentami są osoby fizyczne:

- posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku,

- które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z prawem budowlanym, należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Komu dotację? Komu pożyczkę?

Można otrzymać dotację, pożyczkę bądź jedno i drugie.

Wysokość dotacji zależy od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji, to 53 tys. zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł.

Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie. Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat. Możliwa zwłoka w spłacie to nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy na dofinansowanie. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów potrzebnych do aplikowania o wsparcie z programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 1/2019 z 31.12.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.