•  Od rana trwa wycinka na placu Wolności.
     Od rana trwa wycinka na placu Wolności. Zdjęcia: Alicja Jurasz
06.02.2020

Wycinka na placu Wolności

Trwa wycinka drzew na placu Wolności w Tarnowskich Górach.

[AKTUALIZACJA]

Z informacji Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach wynika, że powodem wycinki był pogarszający się stan zdrowotny drzew. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną, która wyraźnie wskazywała na konieczność ich usunięcia. – Klon miał bardzo silnie zredukowaną koronę na skutek prowadzonych w poprzednich latach cięć sanitarnych polegających na usuwaniu suchych konarów i gałęzi. Dwa z czterech przewodników korony były martwe. Drzewo było silnie osłabione, nie rokowało szans na przeżycie i stwarzało poważne zagrożenie dla ludzi. Także lipa była w bardzo złym stanie fizjologicznym, nie rokującym szansy na przeżycie. Miała szczątkową koronę, która również była efektem wykonywanych cięć sanitarnych na przełomie ostatnich kilku lat oraz tzw. ubytek kominowy w pniu i martwicę drewna w pozostałej części pnia. Stanowiła zagrożenie dla ruchu drogowego i pieszych – twierdzi Piotr Korab, naczelnik Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji.

Do sprawy odniosła się też grupa Tarnogórski Drzewoszum, która zwraca uwagę na zabetonowanie placu Wolności, które fatalnie wpływa na kondycję drzew. Już kilka lat temu odbywały się na placu happeningi, które miały zwrócić uwagę urzędników na to, że drzewa będą umierać. Jak widać, akcje skutku nie przyniosły. "Zabudowanie kostką placu bez uwzględnienia drzew, ich systemu korzeniowego, bez prowadzenia inwentaryzacji, przeprowadzania regularnej pielęgnacji, z pewnością wcale i ani trochę nie przyczyniło się do tego, co teraz właśnie dzieje się na placu" – pisze ironicznie Tarnogórski Drzewoszum.

**

Wczoraj pod topór poszło jedno drzewo. Dziś od rana trwa wycinka kolejnego. Drzewa nie miały wcześniej oznaczeń, że będą wycinane, co pozwoliłoby na interwencję w tej sprawie.

Próbujemy uzyskać od tarnogórskich urzędników informacje, jakie są powody wycinki. Do sprawy wrócimy.

(aj)


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.