12.02.2018

Wydano miliony, by poprawić jakość powietrza

Samorząd Kalet zaangażował się w montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Urządzenia pojawiły się na kilkuset prywatnych domach. Fundusz ochrony środowiska przygotował program pilotażowy, którego celem również jest walka ze smogiem. Po raz pierwszy z oferty WFOŚ mógł skorzystać klient indywidualny.

6 lutego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się konferencja prasowa poświęcona ograniczeniu niskiej emisji w województwie śląskim. Organizatorem spotkania był burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot. Obydwaj mówili o poczynionych w ubiegłym roku inwestycjach, które przyczyniły się do poprawy jakości powietrza.

Ubiegły rok był pod tym względem dla Kalet szczególny. Samorządowi udało się zdobyć 4,5 mln zł z funduszy unijnych na kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. Inwestycją interesowało się całe miasto, bo pieniądze trafiły do kilkuset mieszkańców Kalet. Kolektory słoneczne zamontowano w 179 budynkach mieszkalnych, a ogniwa fotowoltaiczne w 210 gospodarstwach domowych. W ogniwa zostały również wyposażone dwa obiekty użyteczności publicznej: urząd miejski oraz oczyszczalnia ścieków.

Program pochłonął ponad 5 mln zł. Zamontowanie kolektorów bądź ogniw na jednym domu kosztowało około 10 tys. zł. Właściciel płacił 1752 zł w przypadku, gdy zdecydował się na kolektory słoneczne i 2028 zł za ogniwa. Efekt ekologiczny, o który przede wszystkim chodziło, to mniejsze zanieczyszczenie miasta. - W sakli roku użycie kolektorów przyniesie ograniczenie emisji CO2 o 219 ton, pyłu PM10 o 9 ton. Zużycie węgla przez mieszkańców zmniejszy się o 100 ton. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych da oszczędności energii o 319 megawatów, a emisję CO2 zmniejszy o 341 ton - mówił podczas konferencji burmistrz Klaudiusz Kandzia.

Inwestycja nie przebiegała bez niespodzianek. Wykonawcy - a było ich dwóch - nie dotrzymali terminów wykonania robót. Po przedłużeniu terminu zakończenia prac będą musieli zapłacić wysokie kary umowne w sumie wynoszące - bagatela - 400 tys. zł.

O jakości powietrza w województwie śląskim mówił z kolei Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Wszystko wskazuje na to, że fundusz będzie kontynuował pilotażowy program Smog Stop, który WFOŚ, z racji ogromnego zainteresowania, uznał za wielki sukces. Fundusz po raz pierwszy zdecydował się skierować program do klienta indywidualnego (dotychczas szukał partnerów np. samorządów, spółdzielni itd.). Wniosek o dotację mógł złożyć właścicieli domu czy to jednorodzinnego, czy wielorodzinnego, który chciał zlikwidować stary piec węglowy i zastąpić go nowoczesnym węglowym oraz decydował się na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zrealizowanie programu kosztowało fundusz 20 mln zł. Pieniądze trafiły do mieszkańców całego województwa śląskiego, z czego milion złotych przekazano właścicielom domów w powiecie tarnogórskim. Jak mówi Andrzej Pilot, dotację otrzymał każdy, kto prawidłowo wypełnił wniosek, czyli w całym województwie było to 3800 osób.

Decyzja o kontynuowaniu programu Stop Smog już zapadła. - Mamy pieniądze na drugą edycję. Jedynym problemem jest brak rąk do pracy. Dlatego zwrócimy się o pomoc do samorządów - zapowiada prezes. Fundusz zamierza podpisywać z częścią gmin umowy, dzięki którym urzędnicy przejmą część obowiązków pracowników funduszu. Przede wszystkim chodzi o nadzór nad inwestycjami, ale też o udzielanie informacji na temat programu. Np. w maju ubiegłego roku w Urzędzie Miejskim w Kaletach działał punkt, w którym mieszkańcy mogli uzyskać informacje oraz pomoc przy wypełnieniu wniosku. Ale nie wszystkie gminy były zainteresowane taką formą współpracy z WFOŚ.

Elżbieta Kulińska


Artykuł ukazał się w GWARKU 7/2018 z 13.02.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.