26.07.2017

Wypoczynek i profilaktyka z funduszem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.W 2017 roku fundusz przeznaczył na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci 5,5 mln zł.

Na koniec czerwca. WFOŚiGW przeznaczył prawie 1,7 mln zł dla wnioskodawców na profilaktykę wraz z edukacją ekologiczną, realizowaną w okresie ferii zimowych i wakacji. Skorzystało i skorzysta z tych form około 9 500 dzieci.

Środki Funduszu mogą być przeznaczone na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej (w przypadku wyjazdów dzieci na obszar województwa śląskiego), w tym na: zabiegi profilaktyczno-lecznicze, zajęcia sportowe, wzbogacone wyżywienie zgodne z programem żywieniowym ustalonym przez dietetyka, bilety wstępu do muzeów, parków narodowych, opłatę przewodnika, prelekcje proekologiczne, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup materiałów plastycznych itp.

Wyjazd musi być zorganizowany do miejscowości czystej ekologicznie, zgodnie z opinią odpowiedniego inspektoratu ochrony środowiska o stanie czystości ekologicznej miejscowości.

Najwięksi organizatorzy wyjazdów kolonijnych:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska. Z wyjazdów wakacyjnych skorzysta w roku 2017 około 3 800 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych. Zadanie realizowane jest w Harcerskich Ośrodkach Obozowych znajdujących się na terenie całej Polski ( szczególne morze i góry).

Fundacja na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko – Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy. Z wyjazdów wakacyjnych skorzysta w roku 2017 około 2 500 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych.

(eka)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 30 z 01.08.2017

komentarze
z gmin
z gmin
z gmin
z gmin
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.